• ANP Foto-Lex van Lieshout

Twee ton minder voor Gilbertjaar

VEENENDAAL Met 18 tegen 14 stemmen heeft de gemeenteraad maandagavond een amendement van SGP, ChristenUnie, ProVeenendaal en PvdA aangenomen om de gemeentelijke bijdrage aan het Gilbert van Schoonbekejaar 2019 te verminderen van drie ton naar één ton. De stichting Gilbert van Schoonbeke had een subsidie van drie ton aangevraagd. De voorstanders van het amendement vinden weliswaar dat er met veel energie en passie door de initiatiefnemers is gewerkt aan het voorbereiden van het Gilbertjaar. Maar zij herinneren eraan dat binnen het verstrekte cultuurbudget 2018 reeds een bedrag van circa één ton besteed wordt ten behoeve van het Gilbertjaar.

Zij vinden het voor de gemeente Veenendaal belangrijk dat het Gilbertjaar wel doorgang kan vinden, maar dat dit ook kan worden uitgevoerd met een lager bedrag dan het gevraagde subsidiebudget. Verder wordt geoordeeld dat het niet past een subsidie van drie ton toe te kennen in een tijd dat binnen de gemeentelijke begroting op de euro's moet worden gelet en daarvoor allerlei maatregelen moeten worden genomen. Zoals een verhoging van de OZB en het aanspreken van de algemene reserve.

Vandaag (dinsdag) zou het bestuur van de stichting Gilbert van Schoonbeke bespreken of zij zich als aanjagers van het Gilbertjaar terug trekken, zoals het vrijdag in een brandbrief kenbaar maakte. ,,Niet alleen bij onze partners en vrijwilligers, ook binnen het bestuur van de stichting, is de teleurstelling over het gebleken gebrek aan politiek draagvlak groot."