• René Goossen

Twee tijdelijke locaties voor 1000 CLV-leerlingen

VEENENDAAL Het oudste gedeelte van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) aan de Kerkewijk dateert van 1968. Het werd de hoogste tijd dat er een moderner, efficiënter en duurzamer gebouw voor in de plaats kwam. Juni volgend jaar wordt begonnen met vervangende nieuwbouw. De gemeente draagt 15,2 miljoen euro bij.

Gerard van Wijk

Aanvankelijk was de bedoeling elders in Veenendaal een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Daar is om financiële redenen vanaf gestapt. ,,Na zorgvuldige afweging is de keuze gevallen op grotendeels hergebruik van het hoofdgebouw. Waarom zou je slopen als je het gebouw met dezelfde functie kunt hergebruiken”, zegt rector-bestuurder Willem de Vos. ,,Het hoofdthema bij de bouw is van meet af aan duurzaamheid geweest.”

Het nieuwe toekomstgerichte gebouw van 6.420 vierkante meter omvat het theoriehuis, praktijkhuis, de grote en kleine kuip daar tussenin en de twee gymzalen. Renoveren of nieuwbouw, dat was de vraag. ,,We hebben de architect de opdracht meegegeven om een optimale mix te vinden tussen nieuwbouw waar het moet en renovatie waar het kan.” Het ontwerp is van het hoofdstedelijke bureau NOAHH, in binnen- en buitenland werkzaam en onder andere verantwoordelijk voor het in Renkum gesitueerde multifunctionele gebouw Doelum, verkozen tot één van de vijf mooiste in 2017 gerealiseerde gebouwen.

Bij de plannen voor de vervangende nieuwbouw is rekening gehouden met een ´bijna energie neutraal gebouw´. De gemeente financiert deze kosten voor en het CLV betaalt deze gedurende een periode van 40 jaar terug uit de besparing op de energielasten. Er worden ook kosten gemaakt voor tijdelijke huisvesting voor duizend leerlingen voor ongeveer twee jaar, sloopkosten (waaronder asbest) en verhuiskosten. Tijdelijke huisvesting elders zou volgens de richtlijnen moeten plaatsvinden in leegstaande schoolgebouwen. Maar in het geval van het CLV zouden de leerlingen dan over een lange tijd over veel verschillende locaties moeten worden verspreid en dat wordt niet wenselijk geacht. Gekozen is nu voor het schoolgebouw aan de Mispel, eerder gebruikt door het Rembrandt College, en het voormalige pand van Belcompany aan de Wageningselaan. Dit pand moet geschikt worden gemaakt voor onderwijsdoeleinden en er komen tijdelijke units op het terrein voor de praktijklokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde.

Het CLV heeft een voorkeur voor één locatie elders naast de vestiging aan de Kerkewijk. Eén dislocatie is gewenst uit onderwijs- en roostertechnisch oogpunt. De meerkosten zijn 700.000 euro en dat vindt de gemeente niet acceptabel. De omwonenden van de tijdelijke locaties aan de Mispel en Wageningselaan zijn met een brief geïnformeerd en binnenkort presenteert het CLV het ontwerp van de plannen aan de omwonenden.