Twee miljoen aan achterstallige vorderingen

VEENENDAAL De dienst sociale zaken van de gemeente heeft twee miljoen euro aan achterstallige vorderingen uitstaan. Het betreft het verschil tussen opgelegde aflosverplichtingen en de daadwerkelijke aflossingen.

Het bedrag is nagenoeg vergelijkbaar met andere gemeenten van soortgelijke omvang, maar volgens de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) is de ene gemeente daadkrachtiger met het innen van achterstallige vorderingen dan de andere.

Met name door bedrijfsfaillissementen bleken in de afgelopen jaren lokale belastingen moeilijk te innen of zelfs oninbaar. Ook overlijden en vertrek naar het buitenland zijn oorzaken. Verder zijn er in de afgelopen jaren steeds meer mensen in de schuldsanering terecht gekomen.

Op basis van een vordering wordt een aflosverplichting opgelegd naar draagkracht. Waar geen informatie over draagkracht bekend is wordt de totale vordering als direct opeisbaar gesteld. De omvang van de twee miljoen aan achterstallige vorderingen heeft ook te maken met vorderingen waarvoor nog geen aflossingsverplichting is opgelegd.

In de jaren 2011, 2012 en 2013 werd steeds een bedrag van circa honderdduizend euro als oninbaar afgeschreven. Vorig jaar beliep dat 215.571 euro en dat had grotendeels te maken met de faillissementen van twee grotere bedrijven.