• Lex van Lieshout

Twaalf rug-aan-rug woningen in Binnenronde

VEENENDAAL De omwonenden zijn blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden. Aan de Adriaen van Ostadelaan 32, in het project Binnenronde, worden twaalf zogeheten rug-aan-rug woningen gebouwd. De gemeente heeft de herontwikkeling gegund aan De Bunte Vastgoed.

Wel moeten de duurzaamheidsaspecten nog worden doorgesproken, zegt wethouder Arianne Hollander. Het is volgens haar het meest met de participatiegroep uitgewerkte plan en het sluit aan op de woonvisie.

Het plan voor de herontwikkeling van dit terrein geeft mogelijkheden voor de combinatie wonen en zorg en dat spreekt met name senioren aan. Het gaat om een betrekkelijk intieme woonomgeving. De achtergevel van de woningen wordt gedeeld met een andere woning, vandaar de benaming rug-aan-rug. In de 19e eeuw werd dit type woningen veel gebouwd, maar dat had veelal andere achtergronden. In deze versie gaat het om een moderne variant op een muurhuis, tegen bijvoorbeeld een stadsmuur of kerk.