• Lex van Lieshout

Tot nu toe 33 asielzoekers gehuisvest in Veenendaal

VEENENDAAL In Veenendaal zijn in de eerste maanden van het jaar 33 asielzoekers gehuisvest. Onder hen zijn er 28 mensen uit Syrië. Veenendaal ligt daarmee goed op schema. Veenendaal dient in het eerste half jaar 53 mensen met een verblijfstatus te huisvesten. Patrimonium denkt dat dit gaat lukken.

Te verwachten valt dat er bij de reeds geplaatste mensen uit Syrië via gezinshereniging nog een aantal mensen komen. Dit vereist geen extra woning omdat deze mensen uiteraard intrekken bij degene die al een woning toegewezen hebben gekregen. In totaal zijn er in 2015 voor de 33 mensen 25 woningen beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2015 wordt weer een taakstelling van ruim 50 mensen verwacht.

Veenendaal wijkt hiermee af van het landelijke beeld waar de huisvesting op grote moeilijkheden stuit. Ze heeft daarmee dit eerste half jaar de verdubbeling van de opvangstaak voor asielzoekers, die voor alle gemeenten in Nederland, geldt wel weten te realiseren.

Patrimonium acht het van groot belang dat de mensen die nu nieuw in Veenendaal zijn gekomen goede begeleiding krijgen. Hieraan wordt door stichting Vluchtelingenwerk hard gewerkt. Veelal blijkt dat intensieve begeleiding nodig is.

Label:

Vluchtelingen