• Aart Aalbers

Toekomst Veenendaalhal opnieuw op het spel

VEENENDAAL Voor de tweede maal in een korte tijd staat het voortbestaan van de Veenendaalhal op het spel. Als er eind dit jaar niet voldoende liefhebbers zijn gevonden om bestuurslid of vrijwilliger te worden, dan trekt Geurt Roseboom de stekker eruit. Hij is voorzitter en secretaris van de Stichting Veenendaalhal en ook penningmeester en lid van verdienste van de Veenendaalse Konijnen en Pluimveefokkers Vereniging (VKPV), één van de vaste 'bespelers' van de hal.

Gerard van Wijk

Roseboom heeft zich decennia verdienstelijk gemaakt voor het wel en wee van de Veenendaalhal. ,,Maar ik word dit jaar zeventig en dan wil ik ook nog wel eens wat anders gaan doen. Ik steek er honderden uren per jaar in. Met liefde, maar ik kan het niet zo ongeveer in m'n eentje blijven doen."

LANTAARNTJE Het is een probleem dat zich niet alleen bij de Stichting Veenendaalhal voordoet. Veel organisaties, stichtingen en verenigingen zijn permanent op zoek naar vrijwilligers. Kandidaat bestuursleden moet je helemaal met een lantaarntje zoeken. En een stichting kan nu eenmaal niet zonder bestuur functioneren. Eerder dit jaar stuurde Roseboom een noodkreet de wereld in. Wanneer niet op korte termijn, vóór 1 juli, nieuwe bestuursleden waren gevonden zou het einde van de Veenendaalhal nabij zijn.

,,Er is geen enkele aanmelding gekomen. Zes verenigingen die met regelmaat gebruik maken van de hal hebben we gevraagd hun leden persoonlijk te benaderen met de vraag of ze iets van hun vrije tijd willen investeren om het voortbestaan van de hal te kunnen garanderen. Er zijn twee aanmeldingen gekomen, maar dat is nog steeds te weinig. We hebben zeker vijf tot zes mensen nodig die de kar willen trekken. Ik weet anders ook niet hoe het verder moet."

HANGOORDWERGENCLUB De Veenendaalhal is in veel opzichten voor verenigingen en organisaties met weinig financiële middelen een onmisbare schakel bij het organiseren van beurzen en tentoonstellingen. Er vinden verder ruilbeurzen plaats (zoals van postzegelclub Globe) en zang- en muziekverenigingen kunnen er repeteren en oefenen. Maar de Vogelvrienden, Vlaamse Reuzenclub (die er haar clubshow houdt) en de Nederlandse Hangoordwergenclub (die er haar fokkersdag houdt), om eens wat te noemen, zien geen kans hun leden in voldoende mate te bewegen het bestuur van de hal aan te vullen of als vrijwilliger op te treden.

Daarmee dreigt het doek te vallen voor wat de ,,ideale locatie voor tentoonstellingen en beurzen" heet te zijn, 1100 vierkante meter in de voormalige fabriekshal van Setter House aan de Nijverheidslaan. Een bedrijf dat na ruim 200 jaar begin 2015 failliet ging.

NEK OM DRAAIEN Vorig jaar trok de stichting erin, nadat vele jaren met de gemeente een verwoede strijd was geleverd om de oude Veenendaalhal zo lang mogelijk in gebruik te mogen houden. Totdat er concrete nieuwbouwplannen voor deze plek waren. De raad ging daarmee akkoord. Er werd in de naaste omgeving een mooi alternatief gevonden, maar nu dreigen de verenigingen zelf de stichting en daarmee de activiteiten in de hal de nek om te draaien.