• Vincent Jannink

Toegankelijkheid huurwoningen taak eigenaar

VEENENDAAL Eén van de mogelijkheden om budgetoverschrijding in het sociaal domein terug te dringen is volgens het college de toegankelijkheid van huurwoningen neer te leggen bij de eigenaar. In het antwoord op vragen van het CDA zegt het college dat wordt onderzocht hoe in de praktijk daaraan uitvoering kan worden gegeven. ,,De eigenaren van de woningen worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. De gemeente gaat alleen daarin voorzien waar zij wettelijk ook van is."

Het wordt als normaal beschouwd dat in gebouwen vanaf 1990 rekening is gehouden met de behoeften van personen met beperkingen en ouderen, aldus het college. ,,De instellingen of eigenaren van de gebouwen zijn zelf daarvoor verantwoordelijk. De woningen dienen levensloopbestendig te zijn, maar blijken bij aflevering toch niet aan die eis te voldoen. Dat ontheft hen niet van de verantwoordelijkheid om de woning alsnog levensloopbestendig te maken."

NIEUWBOUW In de gemeentelijke woonvisie is in 2014 vastgelegd dat een ontwikkelaar voor nieuwbouw voor een zorgdoelgroep ervoor moet zorgen dat de wooneenheden bij oplevering geschikt zijn voor die doelgroep. ,,Dit om te voorkomen dat achteraf de gemeente via de Wmo aanpassingen betaalt. Verhuurders zijn vrij om een huurbedrag overeen te komen. Bij nieuwbouw wordt dit voorafgaand aan de bouw al bepaald. Bij bestaande bouw kan een aanpassing van een woning voor een huurverhoging zorgen. Dit geldt ook bij het plaatsen van bijvoorbeeld een nieuwe keuken of bij energiebesparende maatregelen."