Toch weer taalondersteuning

VEENENDAAL Bij de bezuinigingen in de vorige raadsperiode sneuvelde onder meer het taalonderwijs voor de niet-verplichte inburgeraars. D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks zorgden er maandagavond met een door een raadsmeerderheid ondersteunde motie voor dat de gemeente toch weer de regierol gaat nemen en met een uitgewerkt plan komt om het taalonderwijs uit te breiden naar deze categorie niet-verplichte inburgeraars. Nu is de taalondersteuning alleen voor verplichte inburgeraars voor rekening van de gemeente. Uiterlijk voorjaar 2016 komt de gemeente met mogelijke oplossingen en legt dat voor aan de raad. Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om een goede kans te maken op de arbeidsmarkt, aldus de indieners van de motie. Het aantal statushouders zal (sneller) groeien en Veenendaal zou hoger scoren op 'taalachterstand'.