• Foto: Aart Aalbers/BDU

Toch subsidie voor onderhoudskosten gemeentelijke monumenten

VEENENDAAL Maandagavond besloot de raad tijdens bespreking van de kadernota de eigenaren van monumenten weer tegemoet te komen in de onderhoudskosten. Omdat er ,,in Veenendaal meerdere voorbeelden zijn van monumenten die door achterstallig onderhoud uiteindelijk gesloopt of volledig herbouwd moesten worden", aldus de raad. Een amendement van D66, CDA, SP, GroenLinks, Lokaal Veenendaal en PvdA werd aangenomen en daardoor wordt de subsidieregeling nieuw leven ingeblazen. Drie jaar geleden verdween de subsidie voor gemeentelijke monumenten. Er zijn ruim honderd monumenten.

Gerard van Wijk

Er komt jaarlijks 125.000 euro beschikbaar. Wethouder Arianne Hollander kan er wel mee leven, al vindt zij het bedrag wat aan de hoge kant. Drie jaar geleden was er 71.000 euro beschikbaar. Maar voorzitter Bert van den Bos van de Historische Vereniging Oud Veenendaal zegt dat er zeker één ton per jaar nodig is en daar ,,kun je niet zo veel van doen." Hij vindt het besluit een begin van wat het zou moeten worden. Voor de restauratie van grotere verwaarloosde gebouwen is veel meer geld nodig. ,,Ik ben blij dat we nu een start maken, een begin van bewustzijn dat we zuinig met cultureel en industrieel erfgoed om moeten gaan", aldus Van den Bos.

VERWORPEN Een amendement en een motie van de ChristenUnie over cultuur werden verworpen. Er komt in het najaar een nieuwe cultuurnota en daarom wilde de ChristenUnie een bedrag van 145.000 euro, nu bestemd voor drie impulsen ter versterking van de culturele infrastructuur (onder meer verlevendiging van het centrum), pas bestemmen als die nieuwe nota er is. Daar bleek geen raadsmeerderheid voor. Dat gold evenzeer voor het voorstel om bij de ontwikkeling van de nieuwe cultuurnota een klankbordgroep in te stellen waarin minimaal de culturele instellingen, het amateurveld en het onderwijs vertegenwoordigd zijn. De wethouder wil bij het proces ook anderen betrekken.