• Ted Walker

Tijdelijke huisvesting voor IKC-West

VEENENDAAL Twee schoollocaties worden beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting van het IKC-West (integraal kindcentrum). Dat zijn de door de gemeente inmiddels aan een ontwikkelaar verkochte scholen aan ´t Kofschip 6 en aan de Langelaar 20. De scholen zijn onderdeel van een mandje onroerend goed dat in de verkoop is gegaan.

Medio 2019 begint volgens planning de bouw van het eerste integraal kindcentrum in Veenendaal, aan de Boerenzwaluw. Het wordt het begin van het ontstaan van 22 IKC´s over heel Veenendaal. Aan de ontwikkeling van het IKC in West is door SKOVV (de Vuurvlinder) en Wereldkidz (de Achtbaan) met de gemeente samengewerkt. Ook de kinderopvangorganisatie Kind & Co krijgt er een plek. In een IKC krijgen kinderen van 0 tot 13 jaar een sluitend pakket aangeboden van opvang, ontwikkeling en onderwijs.

Verwacht wordt dat de tijdelijke huisvesting een paar jaar gaat duren, afhankelijk van de voortgang van de bouw. De huurvergoeding bedraagt 67.500 euro. Aan de schoolbesturen wordt een gebruiksvergoeding gevraagd, waarvan de aanpassingen aan de locaties worden bekostigd. ,,Eerst wordt bekeken of de scholen de tijdelijke huisvesting bij de bestaande scholen kunnen realiseren. We gaan proberen het voor de betreffende scholen zo goed mogelijk op te lossen, dat een en ander zo min mogelijk versnipperd wordt uitgevoerd", zegt wethouder Marco Verloop.