• Hein Veld

'Theater bij de buren' kan doorgaan

VEENENDAAL Het onder de vlag van het Kunstplatform dit jaar maart in het leven geroepen ´Theater bij de buren´ kan doorgaan. Het succesvolle culturele evenement dreigde te sneuvelen omdat er geen geld meer voor was. De raad heeft twee ton gereserveerd voor culturele evenementen, maar het college heeft daarvan 180.000 euro afgehaald voor de exploitatietekorten van theater De Lampegiet en de Bibliotheek. Daar moet door de raad bij behandeling van de programmabegroting nog een besluit over worden genomen.

Gerard van Wijk

Om te bewerkstelligen dat ´Theater bij de buren´ niet de dupe wordt van subsidieperikelen heeft het college besloten 5.000 euro vrij te maken. Dat heeft wethouder Dylan Lochtenberg bekendgemaakt. Het gaat om inwoners die een middag hun eigen huiskamer beschikbaar stellen aan plaatsgenoten die van de gelegenheid gebruik maken hun talent op cultureel gebied te tonen. Het zijn optredens van een halfuur. De artiesten treden steeds op dezelfde plek op, de bezoekers verplaatsen zich van adres naar adres. Er is een programma voor dit jaar gemaakt, waar 80 optredens in vermeld worden in 27 huiskamers.