• Archief BDUmedia

Tekort op Wmo en jeugdzorg loopt op naar 7,2 miljoen

VEENENDAAL Het tekort op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg loopt in Veenendaal op naar 7,2 miljoen euro in 2020. Eerder was al bekend dat er een tekort was van vijf miljoen euro. Daar is nu 2,2 miljoen euro bijgekomen. Wethouder Marco Verloop noemt het een zorgelijke ontwikkeling. ,,Er is een urgentie om hier echt een oplossing voor te vinden. Op deze manier loopt de kas van de gemeente leeg, het beperkt de mogelijkheden in de toekomst."

Het is een problematiek waar veel gemeenten mee te maken hebben. Enige jaren geleden zijn taken van de rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld. Die gingen samen met bezuinigingen in het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg en participatie). Het was bovendien voor de gemeente niet overzichtelijk, met tientallen aanbieders, hoeveel budget er moest worden begroot.

In de laatste raadsvergadering nam de raad een motie aan waarin het college werd gewezen op de kaderstellende rol van de raad. Inmiddels is een werkbijeenkomst gehouden waarin het college aan de raad inzicht heeft gegeven in de nieuwe ontwikkelingen. ,,Bij behandeling van de kadernota begin juli moet een besluit worden genomen over een aantal maatregelen en zoekrichtingen", aldus de wethouder. ,,We gaan de komende tijd aanvullend naar het tekort kijken en komen met een plan voor maatregelen. In het proces hoe we dat doen wordt de raad uitdrukkelijk meegenomen." De raadscommissie krijgt deze maand een overzicht van alle ontwikkelingen in het sociaal domein.