• Er komt een toets op het gebruik van scootmobielen.

    Esther Coumans/BDU

Tekort op Wmo en jeugdhulp loopt op tot ruim zeven miljoen

VEENENDAAL Het tekort op de kosten van de Wmo en jeugdhulp loopt op tot 7,1 miljoen euro. Dat blijkt uit een actualisatie die het college aan de raad heeft gestuurd. Bekend was al dat er dit jaar een tekort van bijna vijf miljoen euro zou zijn. Daar is nog ruim twee miljoen euro bijgekomen. Alle gemeenten kampen met tekorten op deze taakvelden. Enige jaren geleden is de verantwoordelijkheid voor de Wmo en jeugdhulp van de rijksoverheid overgedragen op de gemeenten. Dat ging echter gepaard met een aanzienlijke verlaging van het budget.

Gerard van Wijk

Om verzachtende maatregelen in het sociaal domein te kunnen toepassen is dit jaar de OZB boventrendmatig met tien procent verhoogd. Er moeten echter meer maatregelen worden genomen om de almaar oplopende tekorten het hoofd te bieden. Daarvoor heeft het college een aantal zoekrichtingen aan de raad voorgeschoteld. De raadscommissie praat daar binnenkort over.

PGB Het gaat onder meer om het afremmen van kosten bij de groei van de jeugdhulp. Gewijzigde inkoopafspraken met aanbieders moet een besparing opbrengen. De subsidie aan het Centrum voor Jeugd en Gezin voor de cliëntondersteuning zou dit en volgend jaar met 50.000 euro moeten verminderen. Vanaf 2020 wordt cliëntondersteuning volledig bij Veens neergelegd en wordt een besparing van één ton structureel gerealiseerd. Het PGB (persoonsgebonden budget) wordt met twintig procent verlaagd.

SCOOTMOBIELEN Verder wordt scherper gekeken naar wat precies aan 'passende ondersteuning' nodig is en komt er een toets op het gebruik van scootmobielen. Eventueel worden niet gebruikte scootmobielen teruggevorderd. De kosten voor het verbeteren van de toegankelijkheid van woningen voor de doelgroep zou voor rekening van de huiseigenaar moeten komen.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om automatische deuropeners. Iedereen die Wmo-ondersteuning ontvangt, betaalt vanaf volgend jaar het abonnementstarief. Nu betaalt de groep met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon geen eigen bijdrage. Het college wil het tekort voor de jaren 2020-2022 incidenteel dekken ten laste van de algemene reserve. Daardoor daalt het niveau van de algemene reserve tot ruim veertien miljoen euro. Een sluitend financieel perspectief zou in 2023 tot de mogelijkheden behoren.