• Archief BDUmedia

Tekort op jeugdzorg 'om en nabij' een miljoen euro

VEENENDAAL Het tekort op de jeugdzorg bedraagt volgens de tweede bestuursrapportage van het college 999.000 euro. Zo nauwkeurig, dat komt Dylan Lochtenberg, fractievoorzitter van de VVD, bekend voor en hij moet er om glimlachen. ,,Het is als 2,99 euro voor shampoo bij de drogist. Het lijkt geen drie euro, maar dat is het wel."

Gerard van Wijk

Pas bij de derde bestuursrapportage eind dit jaar wordt duidelijk hoe de cijfers op waarde moeten worden beschouwd en daarom willen de raadsfracties er nu nog niet veel worden aan vuil maken. Lochtenberg neemt aan dat het tekort in ieder geval één miljoen euro bedraagt, maar dat lijkt meer dan 999.000 euro. Tegen dit tekort op de jeugzorg staat een overschot van 4,5 miljoen euro op de Wmo en over de hoogte van dat bedrag verbazen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP zich.

STURING Volgens ProVeenendaal maken de cijfers pijnlijk duidelijk dat het ontbreekt aan sturing in het sociale domein. Het CDA maakt zich ook zorgen over de schommelingen in het sociale domein. De SGP vindt het merkwaardig dat het college zegt dat het moeilijk is om prognoses over de cijfers te geven, maar tevens zegt dat er 4,5 miljoen over is. Dat lijkt in ieder geval in tegenspraak met elkaar. Wethouder Marco Verloop laat weten dat de rijksoverheid minstens drie jaar nodig heeft om het beheer goed in de vingers te krijgen. Veel fracties vinden dat het college bij dit en andere thema's de raad pro-actiever moet informeren en bijstellen.

De VVD heeft ontdekt dat de gemeente 86,4 procent van de rekeningen op tijd betaalt. Dat percentage lag eerder op 73 en het betalingsgedrag van de gemeente werd aan de kaak gesteld. Er is sprake van een verbeteringsgedrag van 13 procent en dat vinden ondernemers prettig, maar het moet 90 procent zijn. In antwoord op vragen over de parkeerexploitatie zegt de wethouder dat dit nog dit najaar aan de orde komt. Mogelijk wordt er een half miljoen euro afgeboekt.