Te weinig sociale huurwoningen

VEENENDAAL  De gemeenteraad heeft de woonvisie voor de komende jaren vastgesteld. Daarbij werd met name de afgesproken dertig procent sociale woningbouw aan de kaak gesteld. Arbitrair, uit de lucht gegrepen, met het oog op de toekomst is er meer sociale huur nodig, veel jongeren willen toch ruim voor hun AOW het ouderlijk huis uit en een gezin stichten, dat waren zo wat opmerkingen. Daar kan Piet de Vrije, directeur van Patrimonium woonservice, zich wel in vinden. ,,Ik pleit ervoor om het niet bij een visie te laten maar ook over te gaan tot actie."

Gerard van Wijk

Mensen krijgen niet meer zo makkelijk een hypotheek. ,,Dat heeft te maken met normen voor wat je kan lenen, je leeftijd en je arbeidsomstandigheden. Bij flexibel werk en zzp-werk is een hypotheek niet vanzelfsprekend. De verwachting is dat mensen die vast werk hebben in aantal af zullen nemen." Sociale woningen hebben een huurprijs die lager is dan 711 euro per maand. ,,Ongeveer 35 procent van de woningen in Veenendaal valt hieronder. Is dat genoeg voor de toekomst? De gemeente gaat dat onderzoeken. Het aantal sociale huurwoningen zal nu mogelijk onvoldoende blijken te zijn voor de komende jaren. Veenendaal groeit nog met één procent per jaar. Om dat bij te houden zijn er al ongeveer 100 sociale huurwoningen per jaar extra nodig", aldus De Vrije.

Vooral onder jongeren is er veel vraag, weet De Vrije. En daar komen elk jaar nog eens honderd asielzoekers bij. Wethouder Marieke Overduin zegt trouwens dat voor deze extra taakstelling mogelijk tijdelijke woonruimte komt in FoodValley-verband. ,,Tel daarbij de verandering van de mensen die niet meer kunnen kopen omdat ze onvoldoende verdienen om voor een hypotheek in aanmerking te komen of die geen hypotheek krijgen omdat ze geen vaste baan hebben en je ziet snel dat we van een visie naar acties moeten komen, acties gericht op het kunnen laten wonen van mensen die willen huren."

,,Tot voor vijf jaar was het gebruikelijk in Veenendaal dat als er ergens toestemming werd gegeven voor woningbouw de gemeente aan de bouwer eisen stelde. De eis dat er ook een aantal sociale huurwoningen werden gebouwd. Die wettelijke plicht heeft de gemeente op grond van de Exploitatiewet. Omdat daar al een reeks van jaren geen gebruik van is gemaakt droogt eerdaags de bouw van sociale huurwoningen op. Daar waar nu nog sociale huurwoningen worden gebouwd is dat grotendeels het gevolg van acties van de gemeente van vijf jaar terug", zegt De Vrije. Zo kennen nieuwe projecten als de bouw aan de Melmseweg, het Van Ginkel-terrein en het KIRO-terrein geen sociale huurwoningen meer. ,,Terwijl dat indertijd wel de bedoeling was. Doordat de gemeente hier geen actie ondernam ontbreekt sociale huur, net zoals in het nieuwbouwproject De Stempel naast het gemeentehuis. Voor sociale woningen moet tegen commerciële krachten in worden gewerkt om tot nieuwbouw te komen. Zonder sturing van het gemeentebestuur gaat dat niet lukken. Bouwers kijken het liefst naar maximale winst en niet naar wat er in Veenendaal nodig is vanuit de wensen van de bewoners."