Te weinig goede dagbesteding

VEENENDAAL Er is in Veenendaal te weinig goede dagbesteding. Dat concludeert burgemeester Wouter Kolff op basis van ervaringen van de interventieteams die in Veenendaal werkzaam zijn.

Gerard van Wijk

 

Eind 2012 begon een interventieteam in Veenendaal met de aanpak van een groep van 25 veelal dakloze mensen die ernstige overlast en criminaliteit veroorzaakten. Het was volgens een evaluatie een unieke aanpak waarvoor Veenendaal had gekozen en een voorbeeldfunctie voor gemeenten als Amersfoort, Zeist en Utrechtse Heuvelrug. In vrijwel alle gemeenten zijn wel mensen die slecht voor zichzelf kunnen zorgen en als gevolg daarvan ernstige overlast plegen. Het interventieteam organiseert hulp op het gebied van huisvesting, behandeling van psychische problemen en verslaving, hulp bij de financiële huishouding en dagbesteding.

Begin vorig jaar is er een tweede team bijgekomen dat zich richt op jongeren tot 23 jaar. Het gaat om een persoonsgerichte aanpak waarvoor de gemeente extra financiering heeft vrijgemaakt. Volgens burgemeester Wouter Kolff zijn voor beide interventieteams de raakvlakken veiligheid en verwaarlozing. ,,Onder regie van de gemeente is de koers ingezet, dat gaan we nu structureel doen. Het gaat in totaal om 55 tot 60 individuen.''

Met name voor wat de jongeren betreft is er sprake van 'hardnekkige gevallen', maar er zijn wel enkelen 'met succes' van de lijst verdwenen. Een belangrijk middel om terugval te helpen voorkomen, is dagbesteding en daar schort het nu juist aan. ,,Er is in Veenendaal onvoldoende gelegenheid voor goede dagbesteding, dat wordt door sommigen een drama genoemd.'' Goede dagbesteding is ook van belang om een brug te slaan naar betaald werk. Het werken bij de boer is niet voor alle jongeren geschikt. Een werkgroep zoekt uit hoe het anders en beter kan.

Bij de jongeren betreft het voornamelijk jongens van Marokkaanse afkomst. ,,De gemeente probeert de ernstigste overlastplegers en de meest schrijnende gevallen weer op het rechte spoor te krijgen. Soms lukt dat, soms nog niet.''