• Aart Aalbers

Supermarkt als opmaat naar winkelcentrum en bredere rondweg

VEENENDAAL Er is al enige tijd een buurtsuperwinkel in Veenendaal-Oost ('voor de dagelijkse boodschappen om de hoek'), maar als over een aantal jaren de nieuwe wijk Veenendaal-Oost is volgebouwd, is een wijkwinkelcentrum voor zo'n 3200 huishoudens geen overbodige luxe. De aanzet daartoe komt eraan. Op het plein voor het Ontmoetingshuis is het winkelcentrum gepland, te beginnen met een supermarkt. Volgens wethouder Arianne Hollander zijn de onderhandelingen om zakelijk tot overeenstemming te komen in een afrondende fase. 

Gerard van Wijk

De provincie Utrecht heeft de gemeente weliswaar verzocht langs de Rondweg-Oost geen onomkeerbare stappen te nemen omdat het op enige termijn goed mogelijk is dat de rondweg wordt verbreed naar tweemaal twee rijstroken. Het geplande winkelcentrum ligt volgens de wethouder buiten deze zone. ,,We hebben hierover goed overleg met de provincie en de tekeningen overlegd. Het winkelcentrum is goed inpasbaar op de kop van het plein voor het Ontmoetingshuis, er treedt geen vertraging op." Voor de geluidswal en de geplande walwoningen is het probleem wel actueel. ,,De walwoningen kunnen ook worden gerealiseerd, maar dat vergt een andere bouwopgave. Dat moeten we overleggen met OVO (Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost)."

VERBREDING NOODZAAK Er is veel onderzocht en beschreven in de afgelopen tien jaar over zowel Veenendaal-Oost als de Rondweg-Oost. Inmiddels heeft de betreffende Statencommissie zich maandagavond gebogen over een second opinion, op basis van een onderzoek van Sweco Nederland, het grootste ingenieursbureau van Europa, met 14.500 medewerkers en een omzet van 1,7 miljard euro. Kortom, geen kleine jongen. Het resultaat is duidelijk en zal de in de omgeving van de Rondweg-Oost gevestigde Veenendaalse ondernemers als muziek in de oren klinken. ,,Op basis van de huidige situatie, de nog te bouwen woningen in Veenendaal-Oost (1700) en de autonome groei is het duidelijk dat de noodzaak van een verbreding van de Rondweg-Oost naar tweemaal twee rijstroken nu al is aangetoond", aldus Sweco.

PLANSTUDIE Veenendaal en de provincie hadden eerder geconcludeerd dat maatregelen nodig zijn om doorstromings- en veiligheidsproblemen op de Rondweg-Oost/N233 in Veenendaal aan te pakken. Op korte termijn zou de aanpak van drie kruispunten (Prins Clauslaan, Wageningselaan en De Smalle Zijde) volstaan en op langere termijn zouden meer robuuste maatregelen nodig zijn. Dat is achterhaald, zo blijkt nu. Alleen de aanpak van de kruispunten is geen oplossing. ,,De lange termijn oplossing is nu al noodzakelijk." Voor de zomer wordt een begin gemaakt met een planstudie.

OPTIES Cees van Doodeweerd, die vorig jaar april aan de Statencommissie een petitie met 425 handtekeningen van tegenstanders van verbreding van de weg overhandigde, wacht de gang van zaken af. ,,We blijven ons zorgen maken. Bij de Rijnbrug zou een tidal flow, een wisselstrook, komen, maar tot nu toe is er geen aannemer te vinden die het werk aan deze 55 jaar oude brug wil uitvoeren. De Rondweg-Oost verdiept aanleggen is een van de opties. Dan is er weliswaar minder geluidsoverlast, maar de uitstoot blijft voor omwonenden een probleem. Met de files valt het wel mee. In de spits is er veel verkeer, maar dat is overal in Nederland." De provincie vindt dat de concentraties fijnstof en stikstofdioxide vrijwel overal onder de landelijke normen liggen. ,,De provincie zet in op schonere en efficiëntere mobiliteit." Dat is het houvast voor de omwonenden.

Label:

Rondweg-Oost