• BDUmedia

Subsidie voor poppodium nieuwe stijl

VEENENDAAL Met een ruime meerderheid heeft de raad een voorstel van D66 omarmd om voor een poppodium nieuwe stijl voor de jaren 2016, 2017 en 2018 maximaal 90.000 euro jaarlijks subsidie te verstrekken. Alleen ChristenUnie en SGP zien het niet zitten.

Achter de schermen is er de laatste maanden hard aan gewerkt om, twee jaar na de abrupte sluiting van Escape, een besluit te nemen dat vooruitzicht biedt op een poppodium. ,,Veenendaal is een jonge leefstad waar een poppodium een toegevoegde waarde kan zijn. Het draagt bij aan een bloeiende binnenstad en vergroot de aantrekkingskracht van het centrum." De Jongerenraad stelde eerder vast dat de jongeren behoefte hebben aan zo'n voorziening.

Nadat de onderhandelingen over een heropening van Escape waren vastgelopen en het college geen kans zag binnen de door de raad vastgestelde kaders met een nieuw voorstel te komen is er over nagedacht in welke vorm een nieuw poppodium van de grond kan worden getild. Dat kan op een andere plek, maar ook door verschillende podia te creëren. Verschillende (horeca)partijen hebben interesse getoond in activiteiten voor een poppodium nieuwe stijl. In de begroting 2016 en 2017 was hiervoor 90.000 euro beschikbaar en van de tweede bestuursrapportage 2015 resteert 50.000 euro van de subsidie van het pop- en cultuurpodium Escape.