• Janus Visser/BDU

Stuurgroep: 'Voorkeur voor tweemaal twee rijstroken op Rijnbrug'

RHENEN De Stuurgroep Rijnbrug heeft op 18 december de voorkeur uitgesproken om de Rijnbrug bij Rhenen te verbreden met twee extra rijstroken. In de Stuurgroep zijn de provincies Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat, de regio's Rivierenland en FoodValley en de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Neder-Betuwe en Buren vertegenwoordigd. Provinciale Staten van beide provincies moeten volgend jaar over het plan en de financiering ervan een besluit nemen.

Als Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht besluiten tot een verdubbeling van het aantal rijstroken op de brug en dekking is voor het totale bedrag, kan de brug met tweemaal twee rijstroken in 2023 klaar zijn, meldt de stuurgroep in een persbericht. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug. De provincies Gelderland en Utrecht zijn de beheerder van de weg die op de brug ligt.

In 2016 bleek dat het risicovol is om de eerder gekozen extra wisselstrook op de huidige brug aan te leggen. Daarvoor zou het stalen brugdek van de brug moeten worden vernieuwd. De huidige pijlers blijven dan staan. Vervolgens is bekeken of een verbreding tot tweemaal twee rijstroken, die daardoor ook mogelijk werd, een betere oplossing is. Uit oogpunt van verkeersveiligheid en bedrijfsmatigheid verdient die oplossing volgens de Stuurgroep de voorkeur. Een wisselstrook is voor bepaalde verkeersdeelnemers ingewikkeld en vergt meer kwetsbare voorzieningen, zoals slagbomen en bewegwijzering.

KOSTEN De kosten van de verbreding van de Rijnbrug zijn met 66 miljoen (inclusief 9 miljoen BTW) hoger dan de eerder geraamde 25 miljoen euro. Daarvan zouden de beide provincies elk 10 miljoen betalen en de regio's Food Valley en Rivierenland zouden de resterende 5 miljoen moeten opbrengen. Rijkswaterstaat heeft aangegeven maximaal 6 miljoen beschikbaar te stellen. Van dat bedrag moet nog wel het onderhoud aan de huidige constructie in de komende jaren worden betaald. Voor de resterende 35 miljoen zoeken de provincies nog dekking.

FIETSEROVERSTEEK De provincie Utrecht wil de oversteek voor fietsers van de provinciale weg N233 bij de Achterbergsestraatweg veiliger maken door het aanleggen van een fietstunnel. De kosten daarvan zijn geraamd op 10 miljoen euro. De provincie en de gemeente Rhenen zouden elk de helft van de kosten voor hun rekening moeten nemen. Een fietstunnel is veiliger dan een fietsbrug.

ONDERZOEK De provincies doen nog onderzoek naar de aansluiting op de beide regionale wegen aan weerszijden van de brug. Door die aan te passen aan de brug, kan de leefbaarheid en de doorstroming van het verkeer verder verbeteren. De provincie zal - in samenspraak met de gemeenten - ook aandacht besteden aan de doorstroming en de leefbaarheid op het gehele traject tussen de Rijnbrug en de A12.