• Wethouder Arianne Hollander.

    Foto: Gemeente Veenendaal

Studenten helpen bedrijfsleven met ICT

VEENENDAAL De gemeente heeft ingestemd met het aangaan van een samenwerking binnen de regio FoodValley waardoor studenten MBO en HBO het bedrijfsleven kunnen adviseren op het gebied van ICT. Binnen FoodValley is met name voor Veenendaal voorzien in een ICT-functie, waarbij op den duur mogelijk een fysieke ICT-campus in het vooruitzicht ligt.

Binnen de samenwerking kunnen bedrijven vragen stellen aan studenten over informatie- en communicatietechnologie. Zowel het bedrijfsleven als de studenten kunnen daar profijt van hebben. ICT is één van de speerpunten van de provincie Gelderland. ,,Wij zijn in feite al bezig met deze ontwikkelingen, maar het wordt nu geformaliseerd. Het past mooi in de visie op een ICT-campus", zegt wethouder Arianne Hollander.