• Erik van 't Woud

Strengere controle op noodzaak scootmobiel

VEENENDAAL De kosten in het sociaal domein lopen op. Een tekort van ruim zeven miljoen euro is genoteerd. Er moet dus iets gebeuren en daarom debatteert de raadscommissie over wat zoekrichtingen worden genoemd. Het college heeft een voorzet gegeven. Zoals onder meer een toets op het gebruik van scootmobielen. De indruk bestaat dat ook mensen die een schootmobiel niet echt nodig hebben, er preventief een bij de voordeur hebben staan. De toets kan ertoe leiden dat scootmobielen worden teruggevorderd.

Gerard van Wijk

Dat ontlokt de PvdA de opmerking dat het toch niet zo moet zijn dat straks oma haar scootmobiel wordt afgenomen en zij de boodschappen haalt achter een Jumbokarretje.

KRITISCHE NOTEN Er komen meer kritische noten over bepaalde voorgestelde bezuinigingen. Het college consulteert de raad en vraagt of zij andere zoekrichtingen weet. Dat blijkt eigenlijk niet het geval en dat is ook een moeilijke opgave. De oplossing zal vanuit een creatieve financiële invalshoek moeten komen, wordt door partijen opgemerkt. Dat wordt in de politiek in het algemeen een uitdaging genoemd.

JEUGDZORG Het verbeteren van de toegankelijkheid van woningen zou voor rekening van huiseigenaren moeten komen. Een beter overleg met huisartsen zou de kosten voor de jeugdzorg kunnen drukken. Het zijn met name de oplopende kosten voor jeugdzorg die verantwoordelijk zijn voor het omvangrijke tekort in het sociaal domein.

Van gewijzigde inkoopafspraken met aanbieders wordt ook een en ander verwacht. De subsidie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin kan naar beneden bijgesteld en het PGB (persoonsgebonden budget) zou met 20 procent kunnen worden verlaagd.

GEEN VERDERE AANTASTING Daar zien veel partijen helemaal niets in. Het PGB moet juist gestimuleerd worden, zegt de ChristenUnie. Het gaat om de juiste zorg thuis, aldus GroenLinks, en dus beter naar de toekenning van PGB's kijken. Geen verdere aantasting van het PGB, vindt de PvdA.

Waarbij Denk opmerkt dat het aantal PGB´s juist afneemt. Met de stofkam door de begroting gaan, zegt ProVeenendaal, en geen verdere bezuinigingen in het sociaal domein. Immers, de bodem is volgens de SP bereikt.

WORSTELING Wethouder Marco Verloop noemt het een worsteling om gepaste zorg te kunnen blijven geven aan mensen die het nodig hebben en het tevens betaalbaar te houden. ,,Als de zorg niet meer betaalbaar is, kan er ook geen goede kwaliteit meer worden geleverd.”

ALGEMENE RESERVE Hij vindt dat het college wel degelijk over de grenzen van het sociaal domein kijkt. Er is ruimte in de reguliere begroting en er wordt ook uit de algemene reserve geput. Een worsteling is het voor alle betrokkenen. De epiloog is voor het CDA. ,,De zorg is big business geworden. Met dank aan de marktwerking.”