• Foto: Aart Aalbers/BDU

Stortvloed aan amendementen en moties

VEENENDAAL Met een stortvloed aan amendementen en moties werd na bijna acht uur vergaderen, tot in de kleine uurtjes, het lokale politieke jaar in Veenendaal afgesloten. Er was, anders dan op het Binnenhof of in Ede, geen min of meer feestelijke afsluiting. College en raad van Veenendaal gaan na het zomerreces 'ergens op de hei' min of meer feestelijk van start voor een volgende politieke editie in deze raadsperiode.

Gerard van Wijk

Dertien amendementen en 27 moties lagen er op tafel. Twee amendementen en vier moties werden na rijp beraad ingetrokken. Het zal menig volger van het raadswerk ontgaan zijn, maar na bestudering van het resultaat blijkt dat de VVD het meest een tegenstem liet horen, liefst twintigmaal. In de kopgroep van tegenstemmers bevonden zich verder de PvdA (17 maal), SGP (16 maal), ProVeenendaal (ook 16 maal) en ChristenUnie (15 maal).

Terwijl de SP, landelijk bekend van de slogan 'Stem tegen', het in Veenendaal liet bij slechts zevenmaal een tegenstem bij alle ingediende amendementen en moties. Het hoge gehalte aan tegenstemmen van de VVD wil uiteraard niet zeggen dat de fractie de raadzaal ontmoedigd verliet. Je kunt met je tegenstem hebben bevorderd dat een amendement of motie werd verworpen waar je zelf ook niets voor voelde.

Zoals gewoonlijk kijken vrijwel alle spelers tevreden terug op de behandeling van de kadernota. De VVD ,,kijkt terug op een goede behandeling van de kadernota, die geen extra lastenverzwaringen bevat, de economie als speerpunten heeft en dankzij onze vijf aan- en overgenomen voorstellen nog liberaler is geworden."

Ook bij D66 tevredenheid op deze 'Prinsjesdag voor de gemeente'. ,,Veel door D66 ingediende moties en amendementen om het beleid van het college bij te sturen kregen steun in de raad." Bij de ChristenUnie zijn ze nog het meest tevreden over het amendement waarbij de algemene reserve is gehandhaafd op 16,5 miljoen euro. Met steun van twee coalitiepartijen.