• Han Bouwmeester

Steenuil kan sloop varkensschuur Veenendaal belemmeren

VEENENDAAL  Aan de Grebbeweg 35 in Veenendaal worden drie schuren gesloopt en daar komt één woning met bijgebouw voor terug. Het betreft de sloop van een oude varkensschuur, een kapschuur en een oude koeienstal. Het betreft een gewenst stedelijk ontwikkelingsproject waarvoor een milieu effect rapportage is uitgevoerd. Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Veenendaal. Het grenst aan de zuidzijde aan de Grebbeweg, aan de noordzijde aan de Grift, aan de westzijde aan een agrarisch perceel en aan de oostzijde aan een erf met (woon)bebouwing. In de directe omgeving zijn woningen gesitueerd, agrarische percelen, watergangen en het natuurgebied De Hel/Blauwe Hel.

Gerard van Wijk

Er is een natuurtoets uitgevoerd omdat moest worden vastgesteld dat bij het slopen van de schuren niet de verblijfplaats van een steenuil zou worden vernield. ,,Er is geen sprake van aantasting van vaste verblijfsplaatsen of verlies van leefgebied van de soort”, aldus Kubiek Ruimtelijke Plannen, adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening in Veenendaal.