• Lex van Lieshout

Steeds meer Veenendaalse kinderen leven in armoede

VEENENDAAL  Steeds meer Veenendalers leven op of rond het sociaal minimum. De omvang van de doelgroepen armoedebeleid is in de afgelopen drie jaar met 14 procent gegroeid van 2700 in 2013 tot 3080 vorig jaar. Ook leven meer kinderen in huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum: in 2013 waren dat er 1400 en vorig jaar 1720. Uit een begin dit jaar door het Nibud gemaakte doorrekening van de koopkrachtontwikkeling blijkt dat ,,ondanks een lichte koopkrachtstijging van 6 tot 17 euro deze huishoudens het nog steeds ontzettend krap hebben en ze zullen ieder dubbeltje om moeten draaien om rond te komen."

Gerard van Wijk

Een en ander wordt duidelijk uit de tussentijdse evaluatie van het integraal beleidskader activerend minimabeleid 2015-2018. Dat gaat over educatie, werk, maatschappelijke participatie, zorg en schuldhulpverlening. De begroting van het minimabeleid bedraagt in Veenendaal over enige jaren 2,5 miljoen euro. Als de trend, met name de kosten van de bijzondere bijstand, zich voortzet zal dit of volgend jaar het budget worden overschreden. Vorig jaar bleven de totale uitgaven binnen het minimabudget.

Eerder bleek uit een gemeentelijk onderzoek naar de invloed van landelijke en gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens dat zij ,,bijna geen geld voor sociale participatie hebben. Een gezin met twee kinderen heeft per maand na aftrek van vaste lasten en huishoudelijke uitgaven nauwelijks geld over voor kadootjes, sporten en uitgaan. Hoge vaste lasten en zorgkosten zijn de belangrijkste redenen voor betalingsachterstanden." Het beroep op de bijzondere bijstand is in twee jaar met 80 procent toegenomen. De kosten van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen bedraagt bijna een half miljoen euro. Schuldhulpverlening en voorlichting kostte vorig jaar 655.000 euro, waarvan 530.000 euro voor het Budget Advies Centrum.