• Lex van Lieshout

Steeds meer klachten over bouwprojecten

VEENENDAAL Er zijn vorig jaar meer klachten en handhavingsverzoeken over bouwen en milieu bij de gemeente binnengekomen dan was verwacht. Dat blijkt uit het recent verschenen jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving. In een honderdtal gevallen ging het bij bouwen om eenvoudige klachten en in 20 gevallen om complexe klachten. Er kwamen 18 verzoeken om handhaving binnen en zeven bezwaarschriften.

Voor 2019 is met meer klachten rekening gehouden. ,,De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er onder andere door de versoepelde wetgeving (vergunningsvrij bouwen) meer klachten worden ingediend. Daarnaast is ondersteuning van de toezichthouder gevraagd bij klachten afkomstig van horecabedrijven."

Bij de honderden aangevraagde omgevingsvergunningen vorig jaar is met name een verschuiving te zien van bedrijven naar woningen. ,,Dit heeft vooral te maken met de woningbouw in Veenendaal-Oost." De afgegeven bouwgerelateerde omgevingsvergunningen en controles zijn door gemeentelijke medewerkers uitgevoerd. De milieugerelateerde vergunningen en controles worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).