• Lex van Lieshout ANP XTRA

Stapeling van zorgkosten blijft

VEENENDAAL De visie sociaal domein is geactualiseerd. ,,We doen het goed, iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft", zegt wethouder Marco Verloop.

Gerard van Wijk

Dat is nog maar de vraag, zegt voorzitter Cees van Hal van het Wmo-forum. ,,Het forum is uitermate teleurgesteld over de geringe wijzigingen die, ondanks forse financiële overschotten, in de ondersteuning zijn aangebracht door college en coalitiepartijen. Alleen de bijdrage aan de huishoudelijke ondersteuning gaat niet omhoog, maar er wordt niets gedaan aan de stapeling van zorgkosten en dat is met name voor de onderkant van de middeninkomens wrang."

GROTE GEVOLGEN De geactualiseerde visie sociaal domein vermeldt dat de gemeente meer moet kijken naar een integrale benadering, dat de regierol van de gemeente nader wordt ingevuld en dat een en ander wordt uitgewerkt in een programmaplan. Het Wmo-forum heeft eind juni, nog voor bespreking van de kadernota, een ongevraagd advies aan het college gegeven ,,uit bezorgdheid voor een behoorlijke groep Veenendalers." Het gaat over de uitvoering van het beleid met betrekking tot de stapeling van eigen bijdragen in de Wmo. De gevolgen van de stapeling van eigen bijdragen zijn voor inwoners groot, dat is gebleken op bijeenkomsten met Wmo-cliënten.

COMPENSATIE Het klanttarief voor schoonmaakondersteuning blijft volgend jaar op 10 euro. Dat was ook de wens van het Wmo-forum. Een voorstel van deze strekking werd door de raad aangenomen, maar het college was inmiddels al tot eenzelfde besluit gekomen. Het Wmo-forum kwam met een compromisvoorstel, waarbij de groep tussen 130 en 200 procent en inkomens boven de 200 procent van het minimumbeleid zou worden gecompenseerd. Het gaat om 300 tot 400 inwoners en de kosten worden berekend op twee tot drie ton. Gezien de miljoenenoverschotten zou dat haalbaar moeten zijn. Maar een soortgelijk voorstel van PvdA, Pro Veenendaal, SP, Lokaal Veenendaal en GroenLinks haalde het door gebrek aan steun vanuit de coalitiepartijen niet.

VERSCHIL Voorzitter Van Hal van het Wmo-forum is daar uitermate teleurgesteld over. Voor de echte minima zijn er regelingen. ,,De zorgpunten zitten bij de lage inkomens, die niet voor het minimumbeleid in aanmerking komen. Voor een AOW'er is dat tussen circa 15.000 en 25.000 euro." Het verschil tussen de huidige situatie en het voorstel van het forum kan oplopen tot vele honderden euro's. Bij drie uur schoonmaak per week kost de verlaging van het klanttarief per klant 780 euro per jaar. Totaal over twee jaar is dat 625.000 euro. Het overschot op de Wmo bedroeg vorig jaar 4,2 miljoen.