• Wethouder Marco Verloop.

Stap naar daadwerkelijke ICT Campus

VEENENDAAL Voor een geïntegreerde aanpak die moet leiden tot een ICT Campus in Veenendaal heeft het college drie ton uit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Doelstelling is al langere tijd om Veenendaal de ICT-stad van FoodValley te laten worden. Nu telt Veenendaal al een groot aantal bedrijven op het gebied van de snel groeiende informatie en communicatie technologie.

Gerard van Wijk

,,Het is een stap naar een daadwerkelijke, fysieke campus. Dat zou op het bedrijventerrein ten noorden van de A12 kunnen zijn, daar hebben veel ICT'ers huisvesting gevonden. Maar dat moeten we nader bekijken. Het is de nadrukkelijke doelstelling om te komen tot een campus waar de professionals elkaar niet alleen digitaal ontmoeten," zegt wethouder Marco Verloop. Er is een strategische ICT-visie ontwikkeld met een viertal aandachtspunten: scholing en werkgelegenheid, new business development (innovatie), imago en public relations, ondersteunen van starters.

,,Ik geloof er echt in, het is een goed punt voor Veenendaal", laat een enthousiaste wethouder weten. ,,Het is belangrijk voor de economie van Veenendaal, het gaat om inbedding van het vestigingsklimaat voor Veenendaal. Er is een relatie met winkelstad Veenendaal, je ziet een verschuiving van het fysieke naar het digitale winkelen."

Lokaal zijn er al over een aantal jaren activiteiten die moeten leiden tot het ,,op de kaart zetten van een ICT- centrum." Het is moeilijk om aan goede ICT'ers te komen, weet de wethouder. ,,Bedrijven schreeuwen echt om goede mensen. We moeten vroeg beginnen om jongeren ervoor warm te maken." De aanzuigende werking van de Randstad speelt hierbij ook een rol. De sector van de informatietechnologie groeide in de afgelopen jaren sneller dan de totale economie in Nederland. In FoodValley gaat het om samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven, er wordt gewerkt met bestaande netwerken en capaciteit.

FOTO Wethouder Marco Verloop.