• Aart Albers

Stank van olie en benzine (slot)

VEENENDAAL De afgelopen maanden heeft u een serie verhalen kunnen lezen over wat zich op en rond Landgoed Prattenburg afspeelde. De verhalen komen uit regionale en landelijke kranten. Vandaag het slot van een serie van 23 afleveringen.

Aart Aalbers

In 1964 lezen we in De Vallei: 'Het aantal wandelkaarten dat door de administratie van Prattenburg wordt uitgegeven slinkt per jaar. In 1960 werden nog 400 kaarten verstrekt, dit jaar zal het aantal de 150 niet overschrijden. De kaarten kosten slechts 0,60 gulden, dus aan de prijs kan het niet liggen. Ook het aantal excursies met scholieren loopt zienderogen terug. De mentaliteit van de huidige generatie schijnt wel te wijzigen. De jeugd is minder natuur 'minded' en zoekt haar ontspanning meer in het opvoeren van snelheden. Het lijkt hier zondagsmiddags wel een motorcross, zo vertelt ons een der employés van het landgoed Prattenburg. Er hangt de gehele dag een stank van olie en benzine. Zo ook weer de afgelopen zondag. Het was een leven van jewelste, zodat je horen en zien verging. Met 20, 30 man tegelijk stormden de brommers langs het kasteel vice versa, want ze draaien een kilometer verder weer om en herhalen de route nog eens. Ook automobilisten rijden met grote snelheden voorbij, geen oog hebbende voor de prachtige natuur. En niet lettend op het feit dat 200 meter vanaf het kasteel een parkeerplaats voor auto's is aangelegd, zodat men vandaar uit het bos in kan wandelen.'

IN ALLE STILTE In een rouwadvertentie in de Telegraaf van 13 april 1971 lezen we dat begin april 1971 ingevolge de wens van de overledene in alle stilte in het familiegraf op landgoed Prattenburg is bijgezet Jonkheer Mr. Dr. Lodewijk Henrick Karel Cornelis van Asch van Wijck, de vader van de huidige bewoner van kasteel Prattenburg. De overledene was Oud-Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Rechtsridder en Ere-Kapittellid van de Johanniter Orde. Hij is op 5 april op 82-jarige leeftijd overleden.

Op 20 maart 1984 treffen we een overlijdensadvertentie aan van zijn vrouw: Heden ging, na kortstondige ziekte, tot onze grote droefheid van ons heen onze lieve en zo zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder, Mevrouw Inès Insinger Douairière Jhr. Mr. Dr. L.H.K.C. van Asch van Wijck op de leeftijd van 82 jaar.

HEIDETERREINEN Nog iets over het landgoed zelf. Het landgoed Prattenburg is 432 hectare groot waarvan 415 ha op grondgebied van Rhenen en 17 ha op grondgebied van Veenendaal ligt. De weg van Veenendaal naar Elst doorsnijdt het landgoed. Het is verdeeld in ongeveer 380 ha is bos, 19 ha park en kleine heideterreinen en 30 ha is landbouw en weidegrond. Het landgoed telt totaal 19 gebouwen waaronder zeven Rijksmonumenten. Hierbij is het park inbegrepen. Onderdeel van Prattenburg maken uit: De Juliahoeve aan de Zandheuvelweg en de Cunerahoeve en Ursulahoeve aan de Cuneraweg. In 2012 was Prattenburg landgoed van het jaar.

Met een kleine 200.000 bezoekers per jaar is dit het meest bezochte landgoed van de provincie Utrecht. Voor meer info en hoe u vriend kunt worden van dit landgoed: www.prattenburg.nl.

Bronnen: De Amerongsche Courant, De Vallei, D. Philips, Fam. Van Asch van Wijck, Henk Hoogeveen, Aanzienlijk vlek in 't Stichts, Krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek.