• MLh

Stadsgesprek over plannen voor stadsstrand

VEENENDAAL De gemeenteraad houdt donderdag 8 februari een stadsgesprek over het stadsstrand. Zes plannen voor het succesvolle stuk groen en zand in het centrum worden gepresenteerd, alsmede het voorkeursmodel van het college.

Gerard van Wijk

,,De voorkeur gaat uit naar een plan waarin het stadsstrand bij de gracht behouden blijft, het strand goed aansluit bij de looproutes en met name aan de zijde van de Tuinstraat beperkt wordt gebouwd", laat het college weten. De reacties op het voorkeursmodel zijn niet eenduidig, wie had ook anders verwacht?

COMPROMIS We zijn er nog niet mee klaar, zegt Martijn Beek (ProVeenendaal). Het zou hem niet verbazen wanneer het besluit over de verdere invulling van Brouwerspoort en daarin de positie van het stadsstrand tot na de raadsverkiezingen blijft liggen. Kees Oskam (GroenLinks) vindt het geen onbegrijpelijke keuze, hij spreekt van een leuk compromis. De PvdA gaat het aan de leden voorleggen, laat Puck van Aart (PvdA) weten. Het stadsstrand lijkt volgens hem nu bij het voorkeursmodel ingecorporeerd in Brouwerspoort.

HANDTEKENINGEN Het zal geen verbazing wekken dat de SP niet akkoord gaat. De partij heeft het gehele vorige jaar gestreden voor behoud van een volledig stadsstrand, elfduizend handtekeningen zijn daarvoor verzameld. ,,Wij zijn zeker niet gelukkig met de voorkeursvariant van het college", zegt Jan Breur. ,,Eén-kwart van het stadsstrand wordt opgesoupeerd voor een gebouw, dat zo te zien driehoog wordt. Het zand van het strand zie ik op de tekening niet terug en met de speeltoestellen ziet het er ook karig uit. In het plan dat nu voorligt is het onderzoek naar eventuele verplaatsing van theater De Lampegiet verwerkt. Dat gaat dus gewoon niet door, het zou ook veel te duur worden."

KOSTEN Het stadsstrand is min of meer toevallig tot stand gekomen, stelt Van Aart. Het was een mooi initiatief van het Stadslab. ,,Het voorkeursmodel voldoet aan onze voorwaarden. Het kostenplaatje vind ik niet zo snel terug, maar ik denk dat het geheel vlak voor de verkiezingen best iets mag kosten. Drie-kwart van het stadsstrand was financieel al afgeschreven, dat wil zeggen drie miljoen euro. De laatste kwart kan worden bebouwd." Oskam benadrukt dat het stadsstrand zijn waarde heeft bewezen. ,,Dit lijkt de handigste manier om het grotendeels te bewaren. Ik ben benieuwd wat er uit het stadsgesprek kan komen." De eerste indruk Van Beek is dat ,,ze toch wel heel veel willen bouwen." Wat is nog mogelijk, vraagt hij, en verwijst naar het plan van het Stadslab, met meer groen.

LOVEND ,,De bebouwde openbare ruimte in Veenendaal geeft weinig aanleiding tot beleving of reflectie, laat staan trots", zeggen de initiatiefnemers van het plan 'Groene waarde': Johan Huibers, Wim Aalbers, Sietse Hager en Erik Munnikhof. ,,Maar er is iets aan het veranderen. Veenendalers zijn vrijwel unaniem lovend over de stedebouwkundige ontwikkelingen van de laatste jaren." Het is vooral Brouwerspoort dat Veenendalers bewuster maakt van hun stedelijke omgeving. ,,Met trots spreken we over onze Brouwersgracht, onze Kreelpoort en onze Cultuurfabriek. Die trots verdient een extra stimulans. De invulling van het laatste deel is een grote kans. Met het plan 'Groene waarde' willen we die kans benutten." Het gaat onder meer om groene gevels als statement voor de toekomst en behoud van 95 procent van de oppervlakte van het huidig stadsstrand. Het nieuwe stadshart: Thoomesplein, Kees Stipplein, Brouwersgracht en stadsstrand.