• Piroschka van de Wouw

Stadsgesprek koopzondag; het hoe en waarom

VEENENDAAL De gemeenteraad van Veenendaal houdt woensdag 13 december een stadsgesprek over de verruiming van de winkeltijden op zondag. Dit stadsgesprek duurt van 19.30 tot 21.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. De gemeenteraad nodigt iedereen in Veenendaal uit om te laten horen wat hij/zij van het initiatiefvoorstel vindt. De input wordt meegenomen in de besluitvorming op 21 december 2017.

Op dit moment zijn de winkels in Veenendaal maximaal zes keer per jaar op zondag geopend tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Deze openstellingen zijn gekoppeld aan zes vergunde buitenevenementen. Een deel van de gemeenteraad van Veenendaal stelt voor deze koppeling met de buitenevenementen te schrappen en het aantal zondagse openstellingen te verruimen. Een ander deel van de gemeenteraad wil zoveel als mogelijk vasthouden aan de zondagsrust.

VOORSTEL De raad bespreekt op 21 december een initiatiefvoorstel waarin de volgende wijzigingen op de verordening winkeltijden staan: op zondag een algehele openstelling voor levensmiddelenwinkels en bouwmarkten in de hele gemeente; winkels in het centrum mogen twaalf keer per jaar op zondag geopend zijn; de openingstijden vallen op zondag tussen 13.00 uur en 18.00 uur.

STADSGESPREK De gemeenteraad heeft op 23 november jongsleden besloten om in een stadsgesprek eerst te horen hoe de inwoners, werknemers, ondernemers en maatschappelijk middenveld van Veenendaal denken over de verruiming van winkeltijden op zondag. Alle inwoners en ondernemers uit Veenendaal zijn uitgenodigd om hun mening te laten horen. De input wordt door de raadsleden meegenomen in de besluitvorming.

PROGRAMMA Een stadsgesprek is een onderlinge uitwisseling van ideeën en gedachten over een specifiek onderwerp, in dit geval de verruiming van de winkeltijden op zondag. Het is nadrukkelijk geen inspraakavond. Na een kort welkom door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Piet Zoon, gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek aan kleine statafels. Na afloop van de gesprekken koppelen de verschillende gespreksgroepen plenair terug wat er is besproken.

Mensen die 13 december niet kunnen komen en wel willen laten horen wat ze van de verruiming van de winkeltijden vinden, kunnen tot en met 18 december (eventueel anoniem) een mail sturen naar griffie@veenendaal.nl.

Label:

Koopzondag