• Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers

Stadsdebat Cultuurvisie druk bezocht

VEENENDAAL Vrijdagavond konden de inwoners van Veenendaal in het Spectrum hun mening geven over cultuur in Veenendaal. Een tachtigtal cultuurliefhebbers maakten er gebruik van. Samenwerking en de euro's blijken momenteel de grootste bottleneck.

Aart Aalbers

 

De DSP Groep uit Amsterdam heeft op verzoek van de gemeenteraad een concept cultuurvisie geschreven. Alvorens dit aan de raad aan te bieden werd aan de inwoners gevraagd hierover te discussiëren. Naast veel raadsleden waren vrijdagavond ook diverse cultuurliefhebbers uit de amateurkunst, muziek, het museum en onderwijs aanwezig. Na een openingswoord van voorzitter Hester Macrander, wethouder Arianne Hollander en DSP mocht stadsdichter Christiaan Abbing, die het 'een indrukwekkend document' noemde, als startschot een gedicht voorlezen. Hierna ging men in vier groepen uiteen om samen de discussie aan te gaan over cultuur en jongeren, cultuur en het winkelcentrum, cultuur en innovatie en cultuur en subsidiëring.

 

WEBSITE  In groepsverband kwamen allerlei ideeën opborrelen. Het groepje Innovatie lanceerde het idee om een website te starten waarin het complete aanbod op gebied van Cultuur in Veenendaal moet komen. 'Talent moet vindbaar worden' en 'We moeten trots zijn op ons eigen Veense erfgoed!'  Tientallen ideeën werden op de flip-overs geplakt.

 

SUBSIDIE  In de grote zaal werden conclusies getrokken en doorgepraat. Mieke van Dijk (Bibliotheek) zou graag een meerjaren afspraak rond subsidie willen. Vanuit de Cultuurfabriek werd geopperd dat Veenendaal dringend een cultuurmanager nodig heeft. ,,Waarom halen we zelfs de buitenlandse pers met iets onnozels als goudvissen en waarom niet met onze muziek en cultuur?" Harold Schonewille vroeg zich hardop af waarom de subsidiering bij twee leerlingen, die beide trompetles volgen bij dezelfde docent, verschillend is. Ook trompettist Andre Heuvelman deed een duit in het zakje. ,,Ook de goudvissen is cultuur. Hans van Manen heeft een enorme passie met die vissen. Het stadsstrand is ook een stukje Veense cultuur." Heuvelman riep op om eerst eens te kijken welke cultuur Veenendaal heeft en dat te ondersteunen. Tineke Hake brak een lans voor de tekorten bij  het organiseren van de cultuurprijs maar ook voor de stadsdichter.,,Als we een stadsdichter willen, moet die ook een bepaalde vergoeding krijgen." 

 

BUDGET  Hollander sloot de vergadering af met:,,Ik zag verhitte discussies en een gemêleerd gezelschap. Ik hoop dat we in de toekomst meer nieuwe cultuuruitingen krijgen dan er nu zijn, maar daar moet dan wel budget voor komen."

DSP gaat de mogelijke opmerkingen vanuit het publiek verwerken om het daarna voor te leggen aan de raadscommissie. In mei zal de gemeenteraad over de definitieve cultuurvisie vergaderen.