• Werken op de akker

    Ejo Smit

Stadsakkers mogelijk van Oost naar West

VEENENDAAL Stadsakkers, een in 2017 geboren initiatief van de Stichting Missie0318, zou in de toekomst mogelijk kunnen verhuizen van Veenendaal-Oost naar -West. De plek aan de Dragonderweg, van drie hectare, is tijdelijk van de gemeente gepacht. Stadsakkers is een vrijwilligersorganisatie met een moestuin ten behoeve van de Voedselbank. Er wordt verse groente verbouwd en het is tegelijk ,,een werkplek van ontmoeting en zingeving.” Gemiddeld zijn er vijftig vrijwilligers. Doel is wekelijks producten te leveren aan 180 tot 200 gezinnen uit Veenendaal die voedselpakketten ontvangen.

Gerard van Wijk

GILBERTGAARD De initiatiefnemers van Stadsakkers weten dat zij op een bepaald moment de moestuin moeten verlaten omdat het bouwgrond is voor de uitbreiding van Veenendaal-Oost, meer specifiek het noordelijke deel Groenpoort. Bij de gemeente loopt een aanvraag van de Stichting Gilbert van Schoonbeke om ter hoogte van de Slaperdijk in West een zogeheten Gilbertgaard in te richten.

Dit is nu een agrarisch gebied. Daar zou Stadsakkers mogelijk ook een nieuwe plek kunnen vinden. De bestemming hoeft er niet voor veranderd te worden, maar op een recent gehouden bijeenkomst waren er omwonenden die denken dat het dan met de rust in het gebied gedaan is.

TERUGKOPPELING De stichting heeft een prijsvraag uitgeschreven, waaraan een aantal ontwerpers meedoet. Er is nog niets besloten, verzekert wethouder Engbert Stroobosscher. Hij heeft twee voorwaarden aan de stichting gesteld: de inrichting kost geld. Dat kan door crowdfunding bijeen worden gebracht. Verder moet er draagvlak voor het idee zijn, waarbij zowel het belang van omwonenden als het algemeen belang een rol speelt. Woensdag 10 juli vindt de terugkoppeling van de stichting naar de gemeente plaats. Daar zijn ook omwonenden voor uitgenodigd. In september, op de dag van de architectuur, volgt de uitkomst van de prijsvraag. Stadsakkers zou, als het doorgaat, in de parkachtige omgeving door het vele groen gecamoufleerd kunnen worden.