• Archief BDUmedia

Sportclubs praten over veiligheid

VEENENDAAL Sportclubs gaan op woensdag 21 november op uitnodiging van Sportservice met elkaar aan tafel om te bezien op welke manier zij de veiligheid op en rond de sportvelden in Veenendaal kunnen verbeteren. Over de veiligheid rondom sportvelden zijn raadsvragen gesteld. Directe aanleiding was naar het oordeel van sportclubs op Spitsbergen een onveilige verkeerssituatie, met name voor jongere sporters, en een als onveilig ervaren parkeerterrein bij het sportpark.

Sportservice heeft op verzoek van de gemeente geïnventariseerd of bij meer sportclubs sprake was van een onveilige situatie. Elf verenigingen hebben gereageerd. Uit de inventarisatie blijkt dat het volgens wethouder Martijn Beek met name gaat om onrust op parkeerterreinen, graffiti en drugsgerelateerde zaken. ,,Alle overlast die je ervaart is vervelend", aldus de wethouder. ,,Het zijn vooral de verenigingen die samen van sportparken gebruik maken, dat zijn verzamelplaatsen." De gemeente gaat kijken of er iets kan worden gedaan aan het verbeteren van verkeersstromen in de openbare ruimte. ,,Verder is het ook van belang dat sportclubs elkaar onderling inspireren en kennis uitwisselen. Bijvoorbeeld over de vraag wat je mag met camera´s."