• Joëlle Kelderman

Spoorbomen mogelijk korter dicht op Kerkewijk

VEENENDAAL Met enige regelmaat worden de spoorbomen op de Kerkewijk gesloten als de trein naar en van Rhenen passeert. Dat zorgt op die momenten voor behoorlijk veel oponthoud. Nu de Kerkewijk in fasen op de schop gaat overlegt de gemeente met ProRail of er een manier kan worden gevonden dat de spoorbomen een kortere tijd worden gesloten. Daarbij blijft de veiligheid uiteraard voorop staan.

Volgens verwachting is de eerste fase van de werkzaamheden op de Kerkewijk vlak voor de kerstdagen gereed. De planning is 21 december. De herinrichting rondom deze spoorwegovergang is een activiteit waarbij met veel aspecten rekening moet worden gehouden. De werkzaamheden voor de tweede fase staat voor 2020 op de rol. Het definitief ontwerp van de Kerkewijk en de Rembrandtlaan, rondom de spoorwegovergang, is door het college vastgesteld. Om de verkeersveiligheid te verhogen wordt er een splitsing aangebracht tussen voetgangers en fietsers. Binnen enige tientallen meters van de spoorbaan is weinig toegestaan. In de discussie wordt ook meegenomen of de Parallelweg wel of niet moet worden afgesloten. Wanneer er bezwaren worden ingediend tegen de plannen dan heeft dat consequenties voor het tijdstip van uitvoering.