• Gemeente Veenendaal

In Spectrum komt ruimte vrij bij vertrek VU

VEENENDAAL In gebouw Spectrum komen ruimten vrij nu de Volksuniversiteit (VU) per 1 juni wordt overgenomen door de Bibliotheek in de naastgelegen
Cultuurfabriek. Muziekschool De Muzen heeft er (deels) een begerig oog op laten vallen, mede gezien de uitbreiding van activiteiten. Volgens wethouder
Marco Verloop is nog niet besloten welke invulling wordt gegeven aan de vrij komende ruimten. ,,Het definitieve ei is nog niet gelegd. De muziekschool zou
het kunnen huren, maar we kunnen ook een deel in de markt zetten."

De Muzen ontvangt van de gemeente eenmalig ruim 33.000 euro voor extra gemaakte kosten in 2017. Destijds moest de muziekschool hals over kop het
Spectrum verlaten omdat er onzekerheid was over de vloerconstructie na het inzakken van een soortgelijke constructie bij Eindhoven Airport. In het
Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost vond De Muzen tijdelijk onderdak.