• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Sola Fide en Goede Reedekerk in de verkoop (update)

VEENENDAAL De kogel is door de kerk. Waar lange tijd voor werd gevreesd is woensdagavond op een gemeenteavond van de Protestante Gemeente Veenendaal (PGV) voor veel kerkgangers de harde werkelijkheid geworden. De Goede Reede kerk aan de Vondellaan en Sola Fide aan de Eikenlaan gaan binnen twee jaar sluiten. Het was volgens de Algemene Kerkenraad ,,een pijnlijke doch onontkoombare boodschap."

Aart Aalbers

De sluiting van twee kerken heeft diverse oorzaken zo laat Derkjan Niezing, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, desgevraagd weten. ,,We hebben een afname van het ledenaantal doordat veel jeugd naar de evangelische hoek trekt. De vergrijzing slaat toe waardoor de gemiddelde leeftijd duidelijk boven de 50 jaar is gekomen. Komt nog bij dat jongeren vaak veel minder geld aan de kerk geven dan ouderen."

RODE CIJFERS De 6.300 leden tellende kerkelijke gemeente heeft ook nog eens te kampen met een groot aantal leden die kerkelijk niet meer actief zijn. Door al deze oorzaken zitten de vier PGV gemeenten sinds 2016 in de rode cijfers. Niezing: ,,Niets doen kan niet, één kerk sluiten is op termijn ook geen optie."

De leden die woensdagavond massaal aanwezig waren in de wijkkerk De Goede Reede kregen te horen dat de wijkgemeenten Aller Erf en Sola Fide gaan samensmelten en de wijkgemeenten van de Petrakerk en De Goede Reede ook. Niezing laat weten terug te kijken op ,,een lastige avond waarop een moeilijke boodschap gebracht moest worden en dat deze avond toch in een goede, hoopgevende sfeer is verlopen."

PIJNPUNT Het pijnpunt van de kerksluitingen zit vooral bij de leden van in 1937 vanuit de Hervormde Gemeente ontstane gemeente Sola Fide. De veelal oude leden, die niet met hun naam in de krant willen, voelen zich op zijn zachtst gezegd enorm te kort gedaan. ,,Ik heb er enorm verdriet van." Sommigen geven nu al aan niet van plan te zijn om na sluiting van hun kerkgebouw naar een fusiegemeente over te gaan. Een argument is dat Sola Fide altijd over voldoende financiële middelen beschikte en na de eenwording in 2004 financieel achteruit is gegaan. ,,Nu wordt ook nog eens onze in 1950 gebouwde kerk verkocht!"

Ook wordt aangegeven dat er slecht beleid is gevoerd. ,,Eerder al moest de Brugkerk verkocht worden. Toch vond er daarna nieuwbouw plaats bij Aller Erf en nu moeten maar liefst twee kerken sluiten", aldus een geëmotioneerde kerkganger van de Sola Fide gemeente. In het besluit staat dat Aller Erf meer leden heeft, de leeftijdsopbouw beter is en op goede locatie ligt en daardoor goed zichtbaar als kerk in de wijk staat.

VITAAL Niezing geeft aan dat onder het motto 'PGV Vitaal' gewerkt gaat worden om met minder gebouwen maar met meer elan de toekomst in te gaan. Niezing: ,,We willen twee vitale gemeenten krijgen waar wekelijks in beide kerken zo'n 500 tot 600 kerkgangers samen komen."

De voorzitter geeft verder aan dat de gemeenten gaan investeren in de opbouw van beide gemeenten. Niezing: ,,Het aantal stenen zal halveren maar de predikantsplaatsen zullen behouden blijven." De beide kerkgebouwen komen op termijn in de verkoop. Uit het besluit blijkt verder dat 'zo nodig te zijner tijd de Petrakerk als enig kerkgebouw van de PGV zal fungeren'.