• Foto: Aart Aalbers/BDU

SGP wil dat raad ook inspraak kan verlenen

VEENENDAAL Er was in Veenendaal een inspraakverordening die in 2017 is gewijzigd. In de oude regeling kon behalve het college ook de gemeenteraad inspraak aan bewoners en bedrijven regelen. Dat kan in de nieuwe regeling niet meer, alleen het college kan nog inspraak verlenen. Het raadslid Theo van Iperen (SGP) vindt dit niet juist en heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de oorspronkelijke regeling terug te krijgen.

De raadscommissie denkt er verdeeld over. Het wordt op zich een sympathiek voorstel genoemd, maar het kan ook tot aanzienlijke vertraging van besluitvorming leiden. Ook wordt opgemerkt dat de raad in alle gevallen een inspraakprocedure kan regelen, bijvoorbeeld een dialoogavond of een ronde tafel gesprek. Daarvoor zou de huidige inspraakverordening niet gewijzigd hoeven te worden. ,,Gaan we dan niet een groot circus optuigen", vraagt het CDA. ChristenUnie en GroenLinks stellen dat het wel eens politiek interessant kan zijn om een inspraakprocedure te beginnen, om besluitvorming op de lange baan te schuiven.