• Pixabay

SGP Veenendaal pleit voor groenere schoolpleinen

VEENENDAAL Schoolpleinen moeten groener worden. Omdat een groener schoolplein beter is voor het wel bevinden van kinderen en omdat een groener schoolplein ,,de natuur dichter brengt bij kinderen en de kinderen dichter bij de natuur”. Aldus een motie, ingediend door de SGP bij bespreking van de kadernota, die unaniem door de raad werd ondersteund.

Gerard van Wijk

WEDSTRIJD Het college is verzocht in samenwerking met de basisscholen volgend jaar een wedstrijd te organiseren welke basisscholen in dat jaar de beste activiteiten hebben ondernomen om samen met de leerlingen hun schoolpleinen te vergroenen. Hiervoor kan de subsidieregeling voor het afkoppelen en vergroenen van percelen gebruikt worden.

Eén van de kernambities uit het raadsprogramma is Veenendaal verder te ontwikkelen als duurzame en groene gemeente. ,,Veenendaal heeft de ambitie en zet zich ook actief in om verstening tegen te gaan en het groen in de wijken te behouden en uit te breiden.” Geconstateerd wordt dat een groener schoolplein de biodiversiteit bevordert en bijdraagt aan een meer klimaatbestendige omgeving. ,,Het organiseren van een wedstrijd kan scholen stimuleren om samen met leerlingen acties te ondernemen om te vergroenen.”