• Foto: Jolanda van Brenk

SGP Rhenen verbaasd over 'trage afronding' faillissement VVA'71

RHENEN SGP Rhenen heeft vraagtekens bij het lang durende faillissement van VVA 71, Na ruim anderhalf jaar zijn zaken rondom het faillissement van VVA'71 nog niet afgerond. De curator is nog steeds actief in het benaderen van de gemeente Rhenen om te komen tot een gezamenlijke overeenstemming. Echter tot op heden is dit niet gelukt, waardoor het risico alleen maar groter gaat worden dat dit uiteindelijke gaat leiden tot een rechterlijke uitspraak.

Afgelopen periode heeft de fractie van de SGP veel tegenstrijdige informatie ontvangen over dit dossier, waardoor zij hebben besloten om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college. Want de vraag die nu eindelijk eens beantwoord moet worden is of de gemeente Rhenen nu echt onverantwoord omgegaan is met gemeenschapsgeld, dat vindt de SGP. Afgelopen najaar is de vraag al gesteld wie uiteindelijk de eigenaar is van de tribune, dit is uit schriftelijke stukken wel te herleiden. Waarom is de gemeente Rhenen jaarlijks subsidie blijven verstrekken, terwijl bekend was dat er al grote betalingsachterstanden waren? De afspraak is dat organisaties jaarlijks een financieel verslag aanleveren bij de gemeente.

De curator heeft reeds vorig jaar al een schikkingsvoorstel gedaan richting de gemeente Rhenen. Echter blijkt dat tot op heden de gemeente Rhenen hier niet op in wil gaan, zelfs na herhaaldelijk uitnodigen van de curator. De fractie van de SGP vind dat het nu tijd wordt voor openheid van zaken.