• De bestuursleden van de stichting Scoren in de Wijk temidden van de begeleiders van de activiteiten op woensdag.

    Scoren in de Wijk

'Scoren in de wijk' scoort

VEENENDAAL Het project 'Scoren in de wijk' gaat het vijfde jaar in. Kinderen uit inmiddels vier Veenendaalse wijken doen mee aan de activiteiten onder regie van Wilco den Hartog en Jaap Pilon. Het is een dermate doorslaand succes, dat een zestal studenten van de HBO Utrecht/HU Amersfoort bezig is met een studieopdracht waarbij zij voor 'Scoren in de wijk' een zogeheten business event opzetten. Ondernemers krijgen bij een kerstdiner op 17 december in de tent van Veenendaal-on-Ice uitleg over het project. De studenten hebben ook een website voor het project gemaakt.

Gerard van Wijk

Jaap Pilon verwacht 'Scoren in de wijk' dit seizoen aan 160 tot 170 kinderen te kunnen aanbieden. In de afgelopen jaren hebben circa 500 kinderen eraan deelgenomen. ,,Sommigen vinden het zo leuk dat ze voor een tweede jaar deelnemen." Behalve de al deelnemende scholen is er contact gelegd met twee nieuwe scholen, Het Erf en De Vuurvlinder in de wijk Dragonder. ,,Er werd oor de schoolleiders enthousiast gereageerd", aldus Pilon.

SOCIALE ONTWIKKELING 'Scoren in de wijk' is een aantal jaren geleden opgezet door de gemeente, Patrimonium woonservice en Sportservice. Sinds vorig jaar is er stichting voor het project in het leven geroepen, met René van Elferen als voorzitter. ,,De doelstelling is eenheid, betrokkenheid en cohesie in Veenendaalse wijken te verbeteren. Het gaat om kinderen van 8 tot en met 12 jaar. 'Scoren in de wijk' wil graag bijdragen aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. We proberen een positieve invloed te hebben op deze kinderen door middel van sociale- en sportactiviteiten, het gaat om respect en verantwoordelijkheid."

ENTHOUSIASME Wie op woensdagmiddagen het enthousiasme van de kinderen in en rond het buurthuis Panorama heeft gezien, weet dat de doelstelling ruimschoots wordt gehaald. Het project is in de afgelopen jaren gefinancierd met bijdragen van de gemeente en eenmalige donaties van bedrijven. De studenten die nu aan de slag gaan, doen dat onder de paraplu van Facivents. Er wordt gewerkt aan een ruimere bekendheid van het project en een informatieavond in de vorm van een informeel kerstdiner.

PSV Net zo enthousiast als de kinderen is Jaap Pilon. Net voor de zomervakantie is hij met twee bussen met kinderen naar het stadion van PSV geweest. De vijf deelnemende scholen in drie wijken zijn bezocht aan de vooravond van het nieuwe seizoen en er zijn dus twee nieuwe scholen bijgekomen. Het CLV en het WijkLeerbedrijf leveren stagiaires. Gratis zwemmen en schaatsen staat op de agenda, evenals in groepjes een middag naar het gemeentehuis.