• Erik van 't Woud

Scootmobielpool krijgt vervolg na succesvolle pilot

VEENENDAAL De scootmobielpool voor bewoners aan de Duivenwal in Veenendaal krijgt een vervolg en wordt waar mogelijk uitgebreid naar andere locaties in Veenendaal. Afgelopen jaar konden bewoners gratis deelnemen aan de pilot waarbij meerdere gebruikers samen een scootmobiel delen. Zowel gebruikers als de gemeente zijn tevreden over hoe de scootmobielpool nu functioneert en daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de pool voort te zetten.

Wethouder Marieke Overduin, die de pilot een jaar geleden startte is blij dat de pool voorziet in een behoefte: ,,Met de scootmobielpool wilden we meer mensen kunnen ondersteunen, zonder aan iedereen individueel een scootmobiel te hoeven verstrekken. Het doel was efficiënt gebruik van beschikbare voorzieningen. Daarbij was de vraag of we op deze manier de mobiliteit van deelnemers konden vergroten en of deelnemers niet zouden 'misgrijpen'. In de praktijk blijkt dat door het hele jaar heen de scootmobielen goed gebruikt worden en dat alle deelnemers steeds een scootmobiel beschikbaar hebben als ze dat willen." 

Door met een scootmobielpool te werken kan een besparing worden gerealiseerd op individuele maatwerkvoorzieningen en tegelijk scheelt het de gebruiker geld. ,,Want wie permanent een scootmobiel vanuit de gemeente in gebruik heeft, betaalt daarvoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Als deelnemer van de scootmobielpool kost het gebruik niets. Vanwege het succesvolle pilotjaar wordt de komende tijd onderzocht op welke locaties de pool is uit te breiden."

De vrijwilligers van Veens zijn contactpersoon voor vragen vanuit de deelnemers. ,,Over het algemeen verloopt dit redelijk goed en in het pilotjaar zijn al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Voor de uitbreiding naar andere locaties is het belangrijkste aandachtspunt dat het beheer goed geregeld is, zodat deelnemers weten waar ze terecht kunnen en hoe ze gebruik kunnen maken van de pool."

,,Een ander bijkomend voordeel van de scootmobielpool is dat de stallingsruimtes van wooncomplex Duivenwal minder vol raken. Patrimonium Woonservice stelde drie plekken in de bergingen beschikbaar voor het stallen en opladen van de scootmobielen van de pool. Het was aanvankelijk lastig een plek te vinden in de overvol rakende bergingen. Dit is toch gelukt en door gedeeld gebruik van de scootmobielen bespaart dit nu ruimte in de bergingen. De huismeester checkt af en toe op schade of bijzonderheden van de scootmobielen."