• Lex van Lieshout ANP XTRA

Schulden: voorkomen is beter dan genezen

VEENENDAAL In Veenendaal wordt maandag 19 februari vanaf 19.30 uur in de raadzaal een conferentie over schulden gehouden. Daar heeft de gemeenteraad vorig jaar om gevraagd. Alle vrijwilligers in de zorg- en hulpverlening, vrijwilligersorganisaties en commerciële organisaties ,,die kunnen helpen bij het signaleren van financiële problemen", zijn welkom. Het gaat volgens de organisatoren om vroegsignalering, preventie en nazorg bij schulden. Want zeker bij schulden luidt het motto: voorkomen is beter dan genezen.

Gerard van Wijk

Na een welkom en toelichting op visie en noodzaak door wethouder Arianne Hollander houdt Jan Siebels, initiatiefnemer landelijke uitrol vroegsignalering schulden, een voordracht over de praktijk in Amsterdam. Daarna zijn er een drietal workshops: de privacywet, nazorg en voorkomen van recidive, eerste signalen van financiële problemen, hoe signaleer ik en wat doe ik met deze signalen? Het vroegtijdig signaleren is van belang om mensen met schulden te helpen weer grip te krijgen op hun geld, weten ze bij de gemeente. ,,Door middel van preventie en nazorg willen we voorkomen dat mensen (opnieuw) in de schulden komen. Dit kunnen we niet alleen." Vandaar dat met vrijwilligers, hulpverleners en commerciële organisaties wordt gesproken over de problematiek en wat wel en niet mag binnen de privacy wetgeving. Het organiseren van de schuldenconferentie is een eerste stap in de uitvoering van het door de raad in november vorig jaar vastgestelde beleidskader schulddienstverlening preventie.

De raad en ook de wethouder schrokken vorig najaar van het aantal huishoudens in Veenendaal met schulden. Bij de schulddienstverlening is voor de komende jaren prioriteit gegeven aan preventie. ,,De nadruk komt te liggen op het voorkomen van schulden in plaats van hulp als er al schulden zijn. Na een scheiding ontstaan in nogal wat gevallen problematische schulden, het kan ontstaan als het inkomen plots minder wordt of bij huishoudens met een minimum besteedbaar inkomen."

MINIMAAL 3300 In Veenendaal blijken minimaal 3300 huishoudens en in Renswoude minimaal 230 met risicovolle of problematische schulden. Sommigen zitten in een schuldhulpverleningstraject. Het is zogezegd het topje van een ijsberg omdat zij niet in beeld zijn bij het Budget Advies Centrum (BAC), deels wellicht wel bij vrijwilligersorganisaties of kerken.

Volgens Movisie (kennis en aanpak van sociale vraagstukken) hebben in Nederland naar schatting 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of zitten in een schuldhulpverleningstraject.  Met andere woorden: één op de vijf huishoudens. De cijfers voor wat betreft Veenendaal zullen op gelijkwaardig niveau liggen. ,,Voorheen waren het voornamelijk mensen met een bijstandsuitkering of werkenden met een zeer laag inkomen die financiële problemen hadden.. Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn door ontslag, echtscheiding en de crisis op de woningmarkt ook mensen met een modaal inkomen (of hoger) in de problemen geraakt. Het aantal huishoudens dat een beroep doet op schuldhulpverlening is meer dan verdubbeld sinds 2008."

Langzamerhand zijn ook middeninkomens in de problemen gekomen. Zij kunnen geen beroep doen op minimaregelingen, maar hebben wel te maken gekregen met lonen die niet gestegen zijn en daarnaast hogere prijzen voor zowat alle elementaire levensbehoeften. De gevolgen zijn groot, naast schulden ook psychische en gezondheidsproblemen.