Schoolverzuim in Veenendaal behoorlijk gedaald

VEENENDAAL - Het schoolverzuim is afgelopen schooljaar in Veenendaal volgens wethouder Nermina Kundic behoorlijk gedaald. Dat blijkt ook uit het jaarverslag leerplicht 2013-2014.

Er is volgens de wethouder met name een enorme daling van het zogeheten dreigend verzuim. Dat komt omdat scholen er bovenop zitten en snel bij ouders of verzorgers aan de bel trekken. Er was ook enkele maanden een vacature voor leerplichtambtenaar en daardoor is in die periode de stand van zaken niet bijgehouden, maar dat kan de algemene trend niet beïnvloeden.

Er is ook sprake van een intensivering van de spreekuren tussen gemeente en de scholen. Het blijkt dat als alle betrokkenen actief met het schoolverzuim bezig zijn, veel narigheid kan worden voorkomen. Preventieve maatregelen zijn ook bij verzuim belangrijk. De enige vorm van verzuim die wel is gestegen is het zogeheten 'absolute verzuim', leerlingen die met enige of grote regelmaat afwezig zijn op school, maar in absolute aantallen valt het mee: van tien in het schooljaar 2012-2013 naar veertien in het schooljaar 2013-2014.