• Scholieren van De Blink tijdens een excursie.

    De Blink

Schooldirecteur voelt zich slachtoffer gewijzigde systematiek

VEENENDAAL Formeel kan de gemeente geen verwijt worden gemaakt, zegt directeur Barend Gorseling van De Blink, school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs met in totaal 140 leerlingen aan de David Tenierslaan. Een aanvraag voor uitbreiding van de school is door de gemeente Veenendaal afgewezen. De Blink kampt met een tekort aan ruimte. Volgens wethouder Marco Verloop vindt de toewijzing van lokalen plaats op basis van het aantal vierkante meters. ,,Zij hebben voldoende vierkante meters."

Gerard van Wijk

Maar de schooldirecteur voelt zich slachtoffer van de veranderde toewijzingssystematiek. ,,Deze school is hier elf jaar geleden neergezet. Inmiddels is de toewijzingssystematiek van lokalen gewijzigd, van groepslokalen naar vierkante meters. Om onze leerlingen naar de maatschappij te brengen, naar een werkplek, hebben we andere ruimten nodig dan vroeger. We hebben praktijklokalen, waar ze leren koken, zich in techniek bekwamen, leren tuinieren. Wij voelen ons in de beschikbare ruimte belemmerd, het doet geen recht aan onze opdracht."

ONDERWIJS Er wordt speciaal onderwijs gegeven aan 75 leerlingen van vier tot en met twaalf jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking, ofwel zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig beperkte leerlingen. Soms hebben zij extra verzorging of ondersteuning op andere gebieden nodig. Naast de verstandelijke beperking kan er sprake zijn van bijvoorbeeld een motorische beperking, slechtziendheid, slechthorendheid of autisme.

De leerlingen stromen aan het eind van het speciaal onderwijs uit naar het voortgezet speciaal onderwijs. Waar mogelijk is er, tussentijdse, uitstroom naar het speciaal basisonderwijs of praktijkonderwijs. Volgens de schooldirecteur maakt de kleinschaligheid van de school dat leerlingen zich snel geborgen voelen, waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.