• Aart Aalbers

Scholieren op het vrijwilligerspad

VEENENDAAL Present Veenendaal heeft een plan gemaakt voor het werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers, onder de naam 'Scholen Present Nieuwe Stijl'. Volgens Femke Muit, coördinator van Present, sluit het plan aan bij de behoefte van middelbare scholieren in Veenendaal ,,als het gaat om ondersteuning van het inzetten van potentiële maar nog jonge vrijwilligers, 12 tot en met 15 jaar. Door de voortdurende beweging binnen de zorg is het voor scholen ingewikkeld een structureel netwerk op te bouwen binnen de zorg, waarbij ze gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van de zorgverleners voor het organiseren van waardevolle ontmoetingen. Present helpt in die gevallen."

Gerard van Wijk

In het kader van de toekomstagenda heeft de gemeenteraad eerder 100.000 euro beschikbaar gesteld aan organisaties die welzijnswerk verrichten waar Veens, ook vanwege bezuinigingen, niet aan toekomt. Present is één van deze organisaties. ,,Wij willen een beweging op gang brengen in Veenendaal waardoor het vanzelfsprekend wordt dat mensen naar elkaar omzien." Sinds 2013 is Present in Veenendaal actief, er worden meerdere activiteiten opgepakt. Zo werden vorig jaar veel tuintjes opgeknapt, wandjes geverfd en kamer opgeruimd. Recent waren vier cliënten van InteraktContour (voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel) te gast bij Real Life Café (elke woensdagavond op de Markt 10) om samen te eten en spelletjes te doen. Tweede Kerstdag kookten twee studenten bij een oudere mijnheer. Nu wordt daar een vrijwilligersproject voor scholieren aan toegevoegd.

SCHOLEN ,,Het doen van vrijwilligerswerk is leuk. Wij en andere vrijwilligersorganisaties hebben die ervaring. Het geeft zin aan je leven en de waarde ervan wordt niet bepaald door geld. Als je jongeren enthousiast maakt om vrijwilligerswerk te doen, dan hebben veel mensen daar jarenlang plezier van. Wij willen dit 'laaghangende fruit' graag plukken en zo bijdragen aan een aanwas van het potentieel aan vrijwilligers in Veenendaal", aldus Muit. Present wordt door scholen benaderd met de vraag of zij 'even met honderd leerlingen' een project kunnen doen ,,Het Ichthus College wil bijvoorbeeld de projecten onderdeel laten uitmaken van de godsdienstlessen en aan de hand van de Bergrede (Mattheus 5) de leerlingen betrokkenheid handen en voeten laten geven. Het Rembrandt College wil graag inzetten op de maatschappelijke stages. ,,De scholen hebben voorkeur voor het organiseren van projectweken omdat dit rooster technisch het beste te organiseren is. Leerlingen doen projecten tijdens lesuren en worden begeleid door leerkrachten. Wanneer jongeren een goede ervaring opdoen met vrijwilligerswerk is de kans groot dat er de komende jaren een stijging plaatsvindt van het aantal vrijwilligers."

SAMENWERKING Present voert dit project uit samen met Netwerk voor Jou en het Ichthus College. ,,We zien elkaars kwaliteiten en willen daarvan gebruik maken om zo een nog sterker project neer te zetten."