Scheefwoners Veenendaal krijgen 'verhuisverzoek'

VEENENDAAL Vijftig huishoudens die te goedkoop scheefwonen worden de komende vier jaar actief benaderd met de vraag te verhuizen. Het gaat om jonge scheefwoners. Vanaf dit jaar gaan de woningcorporaties ook passend toewijzen.

Gerard van Wijk

Eénpersoons huishoudens met een inkomen boven de 21.950 euro komen in beginsel uitsluitend in aanmerking voor een woning met een huur van meer dan 618,24 euro per maand. Voor meergezins huishoudens ligt de inkomensgrens op 29.800 euro. Het is de ambitie van de gemeente om gedurende de looptijd van de woonvisie de te goedkope scheefheid van huurders jonger dan 50 jaar en met een gezinsinkomen van meer dan 43.000 euro met tien procent te verminderen.

Scheefwoners zijn mensen die in een sociale huurwoning wonen, terwijl ze hiervoor een te hoog inkomen hebben. Daardoor ontstaat een wachtlijst voor mensen met lagere inkomens om een betaalbare of sociale huurwoning te kunnen betrekken. ,,Bij nieuwbouw en renovatieprojecten gaan de woningcorporaties de huurders benaderen die jonger zijn dan 50 jaar en waarvan vermoed wordt dat zij scheefwonen in de bestaande voorraad en wijzen hen op de mogelijkheden in de betreffende nieuwe projecten."

Veenendaal kent een huurvoorraad van 8.550 sociale woningen: 6.961 van Patrimonium woonservice, 1.239 van de Veenendaalse Woningstichting en 350 van Woonzorg Nederland en anderen. Er wordt een verdere groei van het aantal inwoners tot 2030 verwacht van negen procent en van het aantal huishoudens van 16 tot 18 procent, met name 65 plussers. De gemeente heeft met de twee corporaties en de twee huurdersorganisaties prestatieafspraken voor 2016 gemaakt. Bij  nieuwbouw van sociale huurwoningen ligt de komende jaren het benodigde huurprijsniveau (618 euro) naar verwachting circa 14 procent lager dan het huurprijsniveau (710 euro). ,,De gemeente verkent in 2016 welke mogelijkheden ze heeft om de financiële haalbaarheid voor de woningbouwcorporaties te vergroten."

,,De gemeente spant zich in om met commerciële ontwikkelaars af te spreken dat bij hun woningbouwontwikkeling sociale huur onderdeel van het programma uitmaakt." Corporaties zijn terughoudend met de verkoop van sociale huurwoningen uit de kernvoorraad, is één van de afspraken. Corporaties hanteren in 2016 een huurverhoging conform de landelijke regeling van de huursombenadering, de huurverhoging wordt begrensd op een gegeven maximum, is een andere afspraak. De huurdersverenigingen worden betrokken bij de concretisering van het huurbeleid.

Patrimonium woonservice investeert dit jaar één miljoen euro in duurzaamheidsmaatregelen en daarnaast in energetische verbetering, onder andere bij 166 woningen in de wijk 't Hoorntje. De Veenendaalse Woningstichting investeert een half miljoen in duurzaamheid. De huurdersverenigingen blijven energiecoaches actief inzetten ten behoeve van verdere energiebesparing. Voor bezoek aan bewoners van koopwoningen draagt de gemeente vijfduizend euro bij in de kosten.