• Sander van Snippenberg/BDU

Samenwerking tussen IW4 en Reinaerde

VEENENDAAL Sociaal werkbedrijf IW4 en Reinaerde Arbeidscentrum Veenendaal (ACV) bundelen hun krachten. Samen starten zij een pilot. Hierin begeleiden zij deelnemers (met een afstand tot de arbeidsmarkt) naar werk. Het gaat om arbeidsmatig werk voor mensen met verschillende achtergronden. Vaak kunnen zij meer als ze hierin goed worden begeleid. Bij Reinaerde en IW4 kunnen zij zich blijven ontwikkelen en stappen doen naar betaald werk. Deze dienstverlening sluit aan bij de vragen en wensen van gemeenten.

ACV start een nieuwe werkgroep in het gebouw van IW4. De deelnemers hebben een Wmo-indicatie of ontvangen financiering vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De één vindt het fijn om in een arbeidsmatige omgeving te werken. De ander wil iets anders doen dan werken bij IW4. Dat betekent voor de één een beschutte werkplek en voor de ander een plek waar hij zich kan ontwikkelen. In de pilot worden gemotiveerde deelnemers die kunnen werken, begeleid naar betaald werk. Andersom kan ook: wanneer werk te hoog gegrepen is, kan iemand een stap terug doen en tijdelijk extra begeleiding of dagbesteding krijgen. Het doel is dat iemand die kan werken ook echt werkt.

Reinaerde is verantwoordelijk voor de begeleiding van de werkgroep. De begeleiders kunnen van Reinaerde zijn of ervaringsdeskundigen van IW4. Niet de wetgeving of het zorgaanbod, maar de wensen en mogelijkheden van de persoon bepalen wat iemand doet. Er wordt daarom gekeken naar wat iemand kan en graag wil en wat daarvoor nodig is. Dat maakt het werk van de deelnemers afwisselender en de keuzemogelijkheden groter.