Samenwerking in groenbeheer Veenendaal

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal gaat in het groenbeheer van Veenendaal gezamenlijk optrekken en nauw samenwerken met IW4, ACV en lokale aannemers. Om te onderzoeken en uit te proberen hoe dit werkt, gaat op korte termijn een pilot van start met een looptijd van een jaar.

Wethouder Frits Beckerman: ,,Als gemeente willen we hiermee de co-creatie en de inzet van lokale ondernemers stimuleren. Daarnaast is het onze wens om in het beheer van de openbare ruimte de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Samen met de bestaande partners in de openbare ruimte ACV, IW4 en twee Veenendaalse ondernemers is gezocht naar een manier van samenwerken om dit vorm te kunnen geven."

De proef wordt gehouden in Veenendaal-West en in Veenendaal Centrum. De belangrijkste afspraken binnen deze pilot zijn de samenwerking vanuit de bestaande organisaties en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inzet en de te leveren kwaliteit. De taken worden op elkaar afgestemd en er wordt gewerkt onder leiding van één operationeel leidinggevende. Deze is verantwoordelijk voor de inzet van de medewerkers van de betrokken organisaties. De aansturing van het beheer gebeurt in gezamenlijk overleg tussen de partijen. De deelnemende partijen beoordelen in de loop van 2015 welke manier van samenwerken de komende jaren kan worden voortgezet.