'Samenwerking centrum in verval geraakt'

VEENENDAAL  De komende maanden wordt er een integrale visie opgesteld voor de gewenste ontwikkeling van het kernwinkelgebied. ,,In december moet er voor de gemeenteraad een concreet voorstel op tafel liggen met een kredietaanvraag", zegt coördinerend wethouder Marco Verloop.

Gerard van Wijk

Hij spreekt van een lichte programmastructuur met een afstemming van verschillende ideeën. De eerste vraag is of alle partijen bereid zijn zich gezamenlijk te organiseren om te werken aan één belang. ,,Zijn de verschillende stakeholders bereid verder te gaan samenwerken in de Stichting Winkelstad Veenendaal nieuwe stijl?"

SPEERPUNT Een belangrijk speerpunt bij het opstellen van een integrale visie voor het centrum is het versterken van de samenwerkingsgraad en organisatie. ,,Die is de afgelopen jaren in verval geraakt. Of het resultaat gehaald wordt is sterk afhankelijk van de stakeholders in het centrum. De gemeente heeft hier maar beperkt grip op."

PERIKELEN De samenstelling van stakeholders, de voornaamste spelers in het kernwinkelgebied, is trouwens ook veranderd in de laatste jaren. Zo bestaan de Cultuurkoepel en VVV Vallei niet meer en kwam de Stichting Winkelstad Veenendaal terecht in organisatorische en financiële perikelen. De verminderde inkomsten van de stichting ontstonden omdat er geen reclamebelasting meer wordt geïnd in de aanloopstraten naar het centrum. Het 'opnieuw leven inblazen van de stichting' staat hoog op de agenda.

VERBINDING April dit jaar vroeg de raad om een totaalbeeld op het winkelcentrum. Er lopen diverse initiatieven en er wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van Brouwerspoort en Zuidpoort, het gebied bij het Horecaplein. ,,Dit alles vraagt om een programmatische aanpak. Het actieplan gaat om verbinding tussen verschillende economische activiteiten in het centrum. Er is veel informatie, wensen en ideeën opgehaald bij de betrokken partijen (winkeliers, pandeigenaren, cultuur, horeca, warenmarkt, Promotie Veenendaal) en er is veel onderzoek geweest. Het gaat nu vooral om het zoeken van de rode draad, voorstellen ontwikkelen en keuzes maken."

VERANTWOORDELIJKHEID ,,Overheid, ondernemers en inwoners nemen ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Een vitale economie bereiken we door een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers te behouden en te versterken, zodat bestaande ondernemers graag blijven en nieuwe ondernemers zich vestigen in Veenendaal. Dat draagt bij aan de werkgelegenheid. Een aantrekkelijk kernwinkelgebied draagt ook bij aan het woonplezier van de inwoners."

Het gaat hierbij om al eerder vastgestelde uitgangspunten: meer beleving. het verlengen van de verblijfsduur van bezoekers, het trekken van meer bezoekers, een hogere omzet voor ondernemers en een hogere investeringsbereidheid van derden. Bekende thema's komen terug in het actieplan, zoals de Pniëlkerk, het Raboterrein/stadsstrand voor de korte en lange termijn, activeren van het detailhandelsbeleid, onderzoeken van een variant voor het gratis parkeren en evenementen.