Samenvoeging van cliëntenraden

VEENENDAAL De cliëntenraad werk en inkomen van de gemeente Veenendaal is door het college geïnformeerd dat zij opgaan in de regionale cliëntenraad werk en inkomen van de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. De leden van de Veenendaalse cliëntenraad weten volgens wethouder Arianne Hollander al vanaf begin vorig jaar, toen de Participatiewet van kracht is geworden, dat zij regionaal gaan werken. De gemeente Rhenen heeft dat besluit pas december vorig jaar genomen, zodat de samenvoeging nu daadwerkelijk wordt verwezenlijkt.

Veenendaal heeft sinds 1999 een cliëntenraad werk en inkomen en daarmee wordt invulling gegeven aan de verplichting om cliëntenparticipatie te regelen volgens de Wet Werk en Bijstand. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering van onder andere de Wet Werk en Bijstand, reïntegratie en het minimabeleid.